Transformere skal indberettes, hvis de ikke følger EU's krav om energieffektivitet

Denne vejledning er til producenter, importører, repræsentanter eller ansvarlige for brugssituationen, der har uforholdsmæssige store omkostninger ved at følge alle EU-krav til transformere, der bruges på eltransmissions- og distributionsnet eller til industrielle formål.
Budskab: Indberet transformatorer, der ikke opfylder alle krav

Skal du udskifte eller have en helt ny transformer, skal den nye transformer skal følge EU’s regler for små, mellemstore og store effekttransformere. Du kan læse de konkrete krav i kommissionens forordning Nr. 548/2014 fra side 6 og frem.

Men du kan undlade at følge nogle af kravene, hvis det vil kræve uforholdsmæssige store omkostninger for din virksomhed. Skal din transformer ikke følge alle krav, har du pligt til at underrette Sikkerhedsstyrelsen via denne side.

Du kan læse mere om uforholdsmæssige store omkostninger i den konsoliderede version af forordningen her.

Uforholdsmæssige store omkostninger ved én-til-én-udskiftning

Når du udskifter en mellemstor eller stor effekttransformer skal udskiftningstransformeren kun opfylde de krav, der blev indført i fase 1. For store effekttransformere kan du også fravige mindstekravene helt, hvis omkostningerne ved at opfylde fase 1 kravene er uforholdsmæssigt store, eller der ikke findes en teknisk løsning, der gør det muligt at opfylde kravene.

Uforholdsmæssige store omkostninger ved ny-installation

Hvis omkostningerne for en ny stor effekttransformer på en ny lokalitet medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller installation er teknisk umulig, skal transformeren kun opfylde fase 1-kravene.

Du har pligt til at underrette Sikkerhedsstyrelsen

Det er den producent, importør eller repræsentant, der forhandler transformeren eller er ansvarlig for transformeren i brugssituationen, der skal underrette Sikkerhedsstyrelsen.

Vær opmærksom på, at Sikkerhedsstyrelsen og andre myndigheder kan bede om at overvære afleveringsprøvninger og indsamle resultater til verifikation. Producenterne skal oplyse om eventuelle afleveringsprøvninger, hvis myndigheder beder om det.

Indberet transformer her

Kontaktoplysninger på indkøber af transformeren


Placering af transformeren

Her kan du skrive yderligere oplysninger om placering, hvis adressen ikke er nok til at beskrive den præcise placering af transformeren.

Begrundelse

Hvis transformeren/transformerne er indkøbt via en udbudsprocedure, skal der gives alle de nødvendige oplysninger vedrørende analysen af tilbud og beslutningen om tildeling.
Uploadkrav

 

Vær opmærksom på, at Sikkerhedsstyrelsen og andre myndigheder kan bede om at overvære afleveringsprøvninger og indsamle resultater til verifikation. Producenterne skal oplyse om eventuelle afleveringsprøvninger, hvis myndigheder beder om det.


Kvittering

Hvis du ønsker en kvittering på indberetningen, skal du skrive en e-mailadresse her.