Love og regler om legepladsredskaber til privat og offentlig brug

Kravene til legepladsredskaber afhænger af, om de er til privat eller offentlig brug. Sæt dig ind i reglerne her.

Regler for legepladsredskaber

Reglerne for legepladsredskaber afhænger af, om en legeplads er offentlig eller privat. Er du i tvivl om, hvilken kategori din legeplads hører til, kan du se mere om byggesagsbehandling af legepladser i Bygningsreglementet.

Du kan også spørge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der er byggesagsmyndighed, eller din kommunes tekniske forvaltning. 

Er legepladsen privat eller offentlig?

Det er kommunernes tekniske forvaltning, som foretager vurderingen af, om en legeplads er privat eller offentlig.

Sikkerhedsstyrelsen er myndighed, når det kommer til markedsføring af legepladsredskaber – både for redskaber til privat og til offentlig brug.

Er legepladsen offentligt tilgængelig, findes reglerne i bygningsreglementet. Her er der også definitioner på, hvornår en legeplads er offentligt tilgængelig.

Det er kommunen, der giver byggetilladelse til en offentlig legeplads.

Det betyder, at for eksempel en boligforening, der vil etablere eller ændre en legeplads, bør kontakte den lokale kommunes tekniske forvaltning.

Sikkerhedsstyrelsen vurderer legepladsredskaber ud fra Produktloven, legetøjsdirektivet og standarder

Når Sikkerhedsstyrelsen vurderer legepladsredskabers sikkerhed, sker det ud fra Produktloven, der implementerer EU’s markedsovervågningsforordning eller EU’s legetøjsdirektiv samt de gældende standarder på området.

Privat legeplads

Legepladsredskaber til privat brug skal være CE-mærkede.

Legepladsredskaber til private legepladser er omfattet af legetøjsdirektivet samt de europæiske standarder på området. Legepladsredskaber, der bliver solgt som legetøj til private legepladser, skal være CE-mærkede.

For legepladsredskaber til private forbrugere findes denne harmoniserede europæiske standard:

  • Legetøj - sikkerhedskrav, DS/EN 71-serien.

Offentlig legeplads

Offentlige legepladsredskaber skal ikke være CE-mærkede.

Den danske lovgivning på legepladsredskaber til offentlig brug siger, at legepladsredskaber og lignende skal udformes og dimensioneres, så personskader undgås. Bestemmelserne kan opfyldes ved at anvende de europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177, men andre tekniske specifikationer kan også opfylde kravene, hvis de på tilsvarende vis giver sikkerhedsmæssige tilfredsstillende forhold.

I direktivet for generel produktsikkerhed henstiller EU-Kommissionen til, at man anvender andre relevante standarder for et produkt, hvis der ikke allerede findes en harmoniseret standard.

For legepladsredskaber til offentlige legepladser findes følgende ikke-harmoniserede europæiske standarder:

  • DS/EN 1176-serien, Legepladsredskaber
  • DS/EN 1177, Stødabsorberende legepladsunderlag - Metoder til bestemmelse af støddæmpning

Kontrol med legepladser

Der er i dag ikke krav om certificering af hverken legepladsredskaber eller legepladser, eller krav om, at legepladsinspektører inspicerer legepladsredskaber.

Standarden DS/EN 1176-7 foreskriver alene inspektion efter producentens anvisninger og stiller udelukkende krav til personers kompetencer, men ikke til, hvordan dette eventuelt dokumenteres.

Legepladsejere bør være opmærksomme på, at ældre legepladser ikke nødvendigvis lever fuldt op til de europæiske standarder.

Manglende overensstemmelse med de gældende standarder betyder ikke nødvendigvis, at ældre legepladser er farlige. Legepladsejere bør derfor foretage en risikovurdering på baggrund af inspektionsrapporterne og sørge for, at eventuelle mangler udbedres.