Markedskontrol med byggevarer

Fra 1. februar 2019 har Sikkerhedsstyrelsen overtaget ansvaret for overvågning af markedet for byggevarer. Lovgivningen hører fortsat under Bolig- og Planstyrelsen. Du kan finde information om byggevarer på www.byggevareinfo.dk.

Information om byggevarer

Har du brug for information om en konkret byggevare, om standarder eller om særlige indsatsområder, kan du finde det på www.byggevareinfo.dk. Her er der også en samling af ofte stillede spørgsmål og svar, og du kan sende et spørgsmål, som du har brug for svar på.

Anmeld en ulovlig byggevare

Hvis du har mistanke om en ulovlig byggevare, kan du anmelde det til Sikkerhedsstyrelsen. Så vil vi behandle sagen og eventuelt træffe en afgørelse over for den, der har markedsført eller solgt en ulovlig vare. Vi kan evt. have behov for yderligere oplysninger fra dig, der er anmelder, men ellers vil du ikke høre mere fra os.

Send din anmeldelse som en e-mail til sik@sik.dk og vedhæft relevante dokumenter og fotos.

Du skal oplyse dette:

 • Hvilken byggevare er der tale om (fx røgalarm, cement, bærende stålkonstruktion)
 • Navn på byggevaren (produktnavn)
 • Model/type
 • Parti, produkt- eller serienummer
 • Evt. anden identifikation
 • Hvorfor mener du, at byggevaren eller markedsføring og salg af byggevaren ikke overholder kravene?
 • Hvilke krav eller regler mener du, at byggevaren ikke overholder (fx Byggevareforordningen, CE-mærkning, standard, certifikat eller dokumentation)?
 • Hvilken anvendelse markedsføres eller sælges byggevaren til?
 • Evt. yderligere relevante oplysninger
 • Navn, adresse, cvr-nummer, telefonnummer, e-mail og hjemmeside på virksomheden, der anmeldes
 • Navn, evt. firmanavn, adresse, evt. cvr-nummer, telefonnummer og e-mail på dig, der er anmelder