Hvis du skal partshøres af Sikkerhedsstyrelsen i en sag

Parterne i en sag skal ofte have mulighed for at komme med en udtalelse, før der falder afgørelse i sagen. Herunder kan du læse nærmere om, hvad en partshøring betyder.

Derfor partshører vi

Når Sikkerhedsstyrelsen skal afgøre en sag, skal sagens parter ofte have mulighed for at fremkomme med en udtalelse, før sagen afgøres.

Sikkerhedsstyrelsen har pligt til på eget initiativ at partshøre. Det er ikke blot en ret for borgeren, men har også betydning for tilliden til myndighederne. Samtidig er partshøring en nødvendig og vigtig del af Sikkerhedsstyrelsens belysning af en sag.

Hvis der ikke partshøres, kan det betyde, at der træffes en forkert afgørelse, fordi grundlaget for afgørelsen er forkert eller utilstrækkeligt.

Hvis der ikke bliver partshørt, kan afgørelsen i en sag være ugyldig, så sagen må behandles på ny.

Er du enig?

Når du partshøres, modtager du et dokument med de informationer, som vi har om sagen. Mener du, at oplysningerne er mangelfulde eller forkerte, skal du oplyse os om dette. Derefter foretager vi en individuel og konkret vurdering af sagen, inden vi træffer en afgørelse, eller vi afslutter sagen.

I vurderingen af sagen indgår blandt andet partshøringen.

Mangler du flere informationer?

Nogle produktområder har særlige regler for partshøring på netop deres område.