Hvordan skal legetøj mærkes?

Legetøj skal være CE-mærket. CE-mærket viser forbrugerne, at legetøjet opfylder en række krav til sundhed, sikkerhed og miljø. Det er krav, som er fælles i hele EU. Sikkerhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen holder øje med, at reglerne for CE-mærkning bliver overholdt.

CE-mærkning på legetøj

CE-mærket er fabrikantens erklæring om, at legetøjet overholder kravene i lovgivningen. CE-mærket er fælles for hele Europa og skal anbringes på udvalgte produktgrupper, blandt andet legetøj, elektriske produkter og personligt beskyttelsesudstyr.

Lettere eksport og import

CE-mærket skal gøre det nemmere at eksportere og importere varer inden for EU. Reglerne er derfor ens i alle landene, og de nationale myndigheder kan ikke stille strengere krav til CE-mærkede produkters udformning, end EU's medlemslande er blevet enige om.

Advarsler på legetøj

Noget legetøj skal være forsynet med advarsler. For eksempel om, hvad man skal passe på, hvis legetøjet skønnes at være farligt for børn under tre år.

Yderligere oplysninger om mærkningskrav

Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen har lavet en hjemmeside, som giver dig et samlet overblik over, hvilke regler du skal være opmærksom på, når du fremstiller, importerer eller distribuerer legetøj i Danmark.