Krav til kosmetiske tatoveringssteder

Fra 1. juli 2021 er der krav om, at kosmetiske tatoveringssteder registrerer sig hos Sikkerhedsstyrelsen.
Registrering og øvrige krav til kosmetiske tatoveringssteder svarer til de krav, der er til traditionelle tatoveringssteder.

Registrering af kosmetiske tatoveringssteder

Kosmetiske tatoveringssteder skal være registreret hos Sikkerhedsstyrelsen inden 1. juli 2021. Registrering foregår på samme blanket på Virk.dk som for traditionelle tatovører. 

Der skal betales gebyr for registreringen. 

Kosmetiske tatovører og uddannelse

Kosmetiske tatovører, der er ansat før 1. juli 2021, har efter bekendtgørelsen en frist indtil 1. juli 2022 til at gennemføre uddannelse og hygiejnekursus. Eventuel dispensation fra uddannelsen skal ske via en brancheforening.

Vi gør opmærksom på, at der ikke kan gives dispensation for hygiejnekursus.

Kosmetiske tatovører, der er ansat efter 1. juli 2021, har efter bekendtgørelsen 6 måneder til at gennemføre uddannelse og hygiejnekursus. Eventuel dispensation fra uddannelsen skal ske via en brancheforening.

Vi gør opmærksom på, at der ikke kan gives dispensation for hygiejnekursus.