Laboratorier, der laver målinger skal godkendes og kontrolleres

Sikkerhedsstyrelsen kan efter ansøgning godkende laboratorier til at kontrollere målinger af emissionsindholdet af tjære, nikotin og kulilte i cigaretter.

Den Danske Akkrediteringsfond

For at opnå godkendelse til at kontrollere målinger for cigaretter skal laboratoriet være akkrediteret af DANAK, Den Danske Akkrediteringsfond, eller af et tilsvarende andet europæisk akkrediteringsorgan. Et laboratorium, der ønsker godkendelse eller er godkendt, må ikke være ejet eller direkte eller indirekte kontrolleret af tobaksindustrien.

Hvis et laboratorium vil ansøge om at blive godkendt til at kontrollere målinger af emissionsindholdet af tjære, nikotin og kulilte i cigaretter, skal laboratoriet kontakte Sikkerhedsstyrelsen.