Sådan fungerer track and trace, når du er transportør

Her kan du se kravene til dig, der transporterer cigaretter og rulletobak. Disse krav gælder, hvis du omlader tobaksvarer undervejs på transporten. Tilsvarende krav gælder, hvis du leverer tobaksvarer med salgsvogn til detailsalgssteder.

Hvilke transporttyper omfatter kravet?

Alle former for transportører skal registreres, hvis du foretager omladning af tobaksvarer. Det vil sige omladning mellem to transportmidler, både når det gælder transport med skib, jernbane, bil, fly, postvæsen mm. Transportmidlet skal kunne identificeres entydigt med for eksempel nummerplade, tog- eller flynummer eller skibsnavn. Der er ligeledes krav om registrering og rapportering, hvis du leverer varer med salgsvogn til detailsalgssteder.

Hvornår skal jeg registreres?

En transportvirksomhed skal registreres, når der foregår transporter med omladning af tobaksvarer.

Derudover skal de enkelte omladninger indberettes med adresser og tidspunkter.

Hvilke produkter er omfattet?

Fra 20. maj 2019 gælder sporbarhedskravene i EU for cigaretter og rulletobak. Fra 2024 vil der være de samme krav for øvrige typer af tobaksvarer.

Hvordan registrerer jeg mig

Du skal registrere din virksomhed, hvis du er transportør af cigaretter eller rulletobak til videresalg. Det skal ske i et registreringssystem, der drives af ID-udstederen Worldline SA på vegne af Sikkerhedsstyrelsen. 

Hvad skal jeg indberette?

Hvis du er transportør, skal du indberette, hvor og hvornår du omlader tobaksvarer og angive stedets ID-oplysninger. Indberetningen skal omfatte, hvornår tobaksvarerne ankommer til et anlæg og hvornår de bringes derfra. Desuden skal du indberette, hvilken transportform der omlades til og angive, hvordan det ny transportmiddel kan identificeres, for eksempel med nummerplade. Iindberetningen skal der også indgå, hvad der er tobaksvarernes endelige destination.

Du skal desuden indberette, hvilke produkter der bliver omladet. Det gør du med en liste over produkternes ID-oplysninger.

Hvad er kravene, hvis jeg leverer varer med en salgsvogn?

Hvis du har en salgsvogn, som leverer cigaretter og rulletobak til detailsalgssteder, skal salgsvognen registreres og have et ID-nummer.

Hvor lang tid har jeg til at indberette?

Disse oplysninger skal indberettes inden for højst tre timer:

  • Påsætning af ID-numre på enkeltpakninger
  • Påsætning af ID-numre på sampakninger
  • Modtagelse af tobaksprodukter i en virksomhed

Disse oplysninger skal indberettes inden for 24 timer, før tobaksvarerne håndteres:

  •  Afsendelse af tobaksprodukter fra en virksomhed
  • Omladning
  • Opdeling af sampakninger
  • Levering til flere salgssteder med salgsvogn

Hvad gør jeg, hvis jeg har problemer med registreringen?

Hvis du har problemer med registreringssystemet, skal du kontakte ID-udstederen Worldline SA. Det kan ske via kontaktoplysninger i registreringssystemet eller via dl-dk-servicedesk.ext@worldline.com eller tlf. 31363874.

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål til track and trace?

Har du spørgsmål til sporbarhedssystemet for tobaksvarer, skal du kontakte Sikkerhedsstyrelsen. Det kan ske via email til sik@sik.dk eller på tlf. 3373 2000.

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål til rapportering af tobaksvarers bevægelser?

Hvis du har problemer med at rapportere tobaksvarers bevægelser, skal du kontakte Dentsu, der leverer det primære datalager i EU. Du kan finde kontaktoplysninger på https://eu-secondary.dentsuaegistracking.com/resources/