Vejledninger til at forstå krav og regler for legetøj

EU-Kommissionen laver vejledninger som hjælp til fortolkning af legetøjsdirektivet. Sikkerhedsstyrelsen bruger typisk vejledningerne som grundlag for vores markedsovervågning.

Baggrund for vejledningerne

Vejledningerne bliver lavet af ekspertgrupper i EU. De er ikke-bindende dokumenter, som er vedtaget af et flertal af de nationale legetøjseksperter. Ikke alle støtter nødvendigvis op om alle detaljer, men vejledningen afspejler eksperternes generelle holdning.

Vejledninger om legetøjsdirektivet

EU-Kommissionen har efter høring af en række interessenter udarbejdet to detaljerede vejledninger til forståelse af legetøjsdirektivet 2009/48/EC.

Direktivet har været gældende fra 20. juli 2011. I Danmark er direktivet implementeret gennem den danske bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter.

Der er tale om en generel vejledning til forklaring af indholdet i direktivet samt en specifik vejledning om krav til den tekniske dokumentation for legetøjets sikkerhed.

Sikkerhedsvurdering

Den tekniske dokumentation for legetøj skal indeholde en sikkerhedsvurdering. Sikkerhedsstyrelsen har til brug for branchen lavet dette notat i september 2011. Her er det uddybet, hvad der forstås ved en sikkerhedsvurdering.

Vejledninger til klassifikation af legetøj

EU-Kommissionen har sammen med ekspertgruppen lavet en række vejledninger til hjælp for klassificering af legetøj i gråzone-områder.

Vejledningerne findes på samme hjemmeside som de 2 tidligere nævnte vejledninger.

Du kan få yderligere informationer ved at følge nedenstående link til www.legetøjsregler.dk. Det er Miljøstyrelsens og Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, som giver dig et samlet overblik over, hvilke regler du skal være opmærksom på, når du fremstiller, importerer eller distribuerer legetøj i Danmark.