Søg om tilladelse til salg og opbevaring af fyrværkeri

Før du begynder at sælge fyrværkeri, skal du have en tilladelse til det fra din kommune eller det lokale beredskab.

Hvad kan du søge tilladelse til

Det kræver en tilladelse, hvis du vil opbevare og sælge fyrværkeri til almindelige forbrugere.

Ifølge loven er det kommunalbestyrelsen, som skal give tilladelsen. Ofte betyder det dog i praksis, at kommunen har overdraget området til det lokale beredskab.

Du kan søge om tilladelse til:

  • Opbevaring og salg - hvis du ønsker at opbevare og sælge fyrværkeri fra en butik.
  • Opbevaring og salg - hvis du ønsker at sælge fra butik og opbevare fyrværkeriet i en container.
  • Opbevaring og salg - hvis du vil sælge fyrværkeri i tilknytning til en butik eller fra et salgssted i det fri, og hvis du vil opbevare fyrværkeri i en bygning eller container.

Sådan ansøger du

Du kan søge om tilladelse til at opbevare og sælge fyrværkeri via www.virk.dk. Blanketten bliver sendt direkte til den kommune, som du søger om tilladelse til at opbevare og sælge fyrværkeri i.

Har du spørgsmål til din ansøgning, skal du derfor kontakte den pågældende kommune.

Vær også opmærksom på

Der er en række krav til din virksomhed, hvis du vil sælge og opbevare fyrværkeri. Der er blandt andet krav til, hvordan salgsstedet er indrettet, og der er særlige krav, hvis du ønsker at sælge fyrværkeri via fjernsalg – for eksempel over internettet.