Eksplosivstoffer til civil brug – vi fører kontrol

Sikkerhedsstyrelsen fører fra 1. august 2018 kontrol med eksplosivstoffer til civil brug på vegne af Justitsministeriet.

Eksplosivstoffer

Kontrollen gælder eksplosivstoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/28/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug. De danske regler på området er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1247 af 30. oktober 2013 om eksplosivstoffer. Denne er ændret ved bekendtgørelse nr. 1221 af 29. september 2016.

Hvis der sker overtrædelser af reglerne, som hører under Justitsministeriet, kan Sikkerhedsstyrelsen bede politiet undersøge overtrædelserne.

Anmeld det til Sikkerhedsstyrelsen, hvis du har mistanke om, at et produkt ikke overholder reglerne: sik@sik.dk