Sådan foregår kontrol med energimærkning

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med energimærkning af energirelaterede produkter.

Om energimærkning

Energimærkning synliggør de mest energieffektive produkter på markedet, så forbrugere og andre indkøbere har mulighed for at vælge produkter med et lavt energiforbrug og lave driftsomkostninger, når de anskaffer nye produkter.

Butikskontrol

Sikkerhedsstyrelsen fører løbende tilsyn med produkter i butikker, der forhandler energirelaterede produkter. Hvis medarbejdere fra Sikkerhedsstyrelsen ved et tilsynsbesøg konstaterer, at reglerne for energimærkning ikke er overholdt på et produkt, får virksomheden en partshøring. Den bliver efterfulgt af et påbud om at bringe forholdene i orden, og butikken bliver informeret om, at den kan forvente et opfølgende uvarslet kontrolbesøg.

Kontrolbesøg foregår kort tid efter tilsynsbesøget. Det skal sikre, at butikken har fulgt påbuddet om at bringe produktet i orden.

Rettes der ikke op ved forkert eller ingen brug af mærket, kan det ende med politianmeldelse og bødestraf.

Ved kontrolbesøget vil der også blive set på nye produkter i butikken, og hvis der er nogle af dem, der ikke lever op til reglerne for energimærkning, bliver en ny sag sat i gang med partshøring, påbud og kontrolbesøg.

Krav til mærkningen

Det er et krav, at der er energimærke på alle nye produkter, når de er udstillet i en butik, uanset om de står i salgslokalet, vinduesudstilling eller andre steder.

Brugte produkter skal ikke mærkes, men produkter, der er solgt og stadig befinder sig i salgslokalet, skal være mærket, indtil de fjernes fra butikken.

Butikken skal skilte korrekt med energimærkning af produkter.

  • De opsatte energimærker skal være den seneste version.
  • Skilte skal være placeret i nærheden af produktet, så det kan identificeres sammen med produktet.
  • Varer, materialer m.v. må ikke skjule energimærket.

Kontrol med webbutikker

Forhandlere på internettet skal sikre, at sætte et energimærke og datablad på de energirelaterede produkter til salg i netbutikker. En netbutik defineres som en hjemmeside, hvor produkter vises med en pris, og en mulighed for at bestille produktet online - også via e-mail og tlf. Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer webbutikker præcis som fysiske butikker, og der er de samme konsekvenser med partshøring, påbud, opfølgende kontrol og evt. politianmeldelse og bødekrav, hvis et påbud ikke efterleves.

Krav til mærkningen

Det er et lovkrav at energimærke alle nye produkter i en netbutik, så forbrugeren har adgang til energimærket og databladet, inden købet foretages. Af hensyn til layoutet kan man vælge at vise indlejrede billeder fremfor hele energimærket og databladet.

Bemærk, Det er tilladt kun at vise energipilen, såfremt det fulde energimærke vises, når man klikker på pilen eller holder musen henover pilen. Ligeledes skal der anvendes et link, der navngives ”Datablad”. Man må ikke anvende andre ord som f.eks. specifikationer. Det fulde datablad skal vises, når man klikker på linket.

Dokumentkontrol

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer leverandørers dokumentation for at sikre, at oplysninger om energimærkning er korrekte.

Leverandører skal overholde kravene til den dokumentation, der vedrører energirelaterede forhold. Leverandørerne skal indlevere den tekniske dokumentation for produktet. Kravene varierer fra produkt til produkt.

Sådan foregår kontrollen

Sikkerhedsstyrelsens kontrol af kravene foregår ved, at Sikkerhedsstyrelsen bruger erfaringer fra tidligere års indsatser til at udvælge leverandører risikobaseret.

Følgende kan eksempelvis blive kontrolleret:

  • Salgsmaterialer
  • Registrering i EPREL-databasen
  • Datablade/oplysningsskemaer
  • Brugermanualer
  • EU-overensstemmelseserklæringer

Kontrolmåling

Sikkerhedsstyrelsen udfører kontrolmåling af energirelaterede produkter. Formålet er at kontrollere, om oplysningerne på energimærkerne og i leverandørernes tekniske dokumentation er korrekte. Samtidig kontrolleres det, at produkterne overholder ecodesignkravene til energieffektivitet.

Sådan foretages kontrollen

Sikkerhedsstyrelsen udvælger hvert år et antal produkter til måling – ofte i forbindelse med en dokumentkontrol. Målingerne udføres efter gældende målestandarder på et uafhængigt og akkrediteret testlaboratorium.

Hvis første kontrolmåling ikke bekræfter, at dokumentationen er korrekt, kan Sikkerhedsstyrelsen få udført en 3-apparatstest, hvor 3 apparater bliver kontrolmålt. Hvis gennemsnittet af 3-apparatstesten fortsat ikke bekræfter rigtigheden af dokumentationen, får virksomheden et påbud om at bringe forholdet i orden. Dette kan være ved at ændre dokumentationen, ændre produktet eller trække produktet tilbage fra markedet.

Leverandøren skal betale Sikkerhedsstyrelsens omkostninger, hvis kontrolmålingen ikke bekræfter rigtigheden af dokumentationen.