Optagelseskursus - beskikket bygningssagkyndig

For at blive beskikket bygningssagkyndig skal du blandt andet deltage på et optagelseskursus over fire sammenhængende dage og bestå den efterfølgende prøve.

OBS! Online-optagelseskursus i uge 5 og nyt kursus i uge 23

Optagelseskurser for beskikkede bygningssagkyndige

Vi var i december 2020 nødt til at aflyse et optagelseskursus for beskikkede bygningssagkyndige. For de kursister, der var tilmeldt på dette kursus, bliver der i uge 5, 2021 tilbudt et online-optagelseskursus. Dette kursus er ikke tilgængeligt for flere kursister.

Vi håber at kunne gennemføre et optagelseskursus med fysisk fremmøde i uge 23, 2021. Der vil i løbet af foråret blive åbnet for tilmelding til dette kursus.

Optagelseskursus

For at deltage på optagelseskurset skal du først godkendes ved at sende Ansøgning om beskikkelse som bygningssagkyndig på virk.dk. Du kan se, hvilke krav du skal opfylde for at komme på optagelseskursus her.

På optagelseskurset vil du modtage information om huseftersynsordningen og arbejdet som beskikket bygningssagkyndig. Du får undervisning i det it-system, der bliver brugt til indberetning af tilstandsrapporter under huseftersynsordningen. Derudover vil du modtage teoretisk og praktisk undervisning i, hvordan en beskikket bygningssagkyndig gennemfører et huseftersyn og udarbejder en tilstandsrapport.

Sådan bliver du godkendt til at komme på optagelseskursus

  • Du skal sende en ansøgning om beskikkelse som bygningssagkyndig.
  • Du er uddannet arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør
  • Du har 5 års relevant erhvervserfaring

Afsluttende prøve

Som afslutning på optagelseskurset vil der den sidste dag om eftermiddagen blive afholdt en prøve. Prøven tester din byggetekniske viden, samt hvordan du vil bedømme og karaktergive en konkret skade. Det er en betingelse, at du består prøven for at blive beskikket bygningssagkyndig.

Du skal være opmærksom på, at den afsluttende prøve på optagelseskurset tager udgangspunkt i, at du ved alt om, hvordan forskellige bygninger er opført, og hvordan de forskellige materialer arbejder med eller mod hinanden. I prøven bliver der stillet spørgsmål i emner, som der ikke bliver undervist i. Det er derfor meget vigtigt, at du har en bred og meget dybdegående erfaring med ejendomsbyggeri eller ejendomsrenovering fra kælder til kvist i den udførende branche.

Kurset bliver afholdt 1-3 gange årligt, og det varer fire dage. Du er først tilmeldt kurset, når Sikkerhedsstyrelsen har godkendt dig til at komme med på optagelseskurset.


Opdateret 18. januar 2021