Ny bekendtgørelse om maskiner fra 1. juli 2021

En ny bekendtgørelse om maskiner træder i kraft 1. juli 2021. Det sker som følge af, at maskindirektivet og tilhørende regler sidste år blev en del af lov om produkter og markedsovervågning på linje med en lang række andre produktområder, hvor Sikkerhedsstyrelsen er myndighed.

Reglerne samles

En af de væsentligste ændringer med den ny bekendtgørelse er, at den samler kravene til fabrikanter, importører og distributører af maskiner, så reglerne bliver mere overskuelige.

Tidligere har nogle af kravene skullet findes i den overordnede ”lov om indretning m.v. af visse produkter,” mens andre krav er fremgået af flere bekendtgørelser eller loven om produkter og markedsovervågning.

Derudover er det europæiske forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til håndholdte buskryddere i omsætning skrevet ind i bekendtgørelsen, så det ikke længere står i en bekendtgørelse for sig selv.

Bekendtgørelsen om maskiner indeholder enkelte nye pligter for importører og distributører, bl.a. om opbevaring af dokumentation, som først træder i kraft den 1. januar 2022.