Der kommer nye krav om tilgængelighed for produkter og tjenester

EU’s tilgængelighedsdirektiv medfører, at en række produkter og tjenester fra 28. juni 2025 skal leve op til nye tilgængelighedskrav, så de bliver lettere at anvende for personer med handicap. Dansk lovgivning skal være tilpasset direktivet senest 28. juni 2022, så virksomheder kender de krav, deres produkter og tjenester skal leve op til.

Hvad omfatter direktivet?

Tilgængelighedsdirektivet dækker disse produkter og tjenesteydelser:

 • Computere, tablets og smartphones m.v. samt operativsystemer
 • Betalingsterminaler fx i supermarkeder
 • Pengeautomater
 • Billetautomater fx ved køb af togbillet
 • Selvbetjeningsautomater til check-in, fx i lufthavne
 • Interaktive informationsskærme
 • Routere, modemmer m.v., som bruges til at få adgang til fx internettet
 • Tv-modtagerbokse m.v., som bruges til få adgang til fx tv og streamingtjenester
 • E-bogslæsere
 • Elektroniske kommunikationstjenester, fx tjenester, som giver adgang til internettet
 • Websteder, online- og mobilapplikationer m.v. som giver adgang til fx streamingtjenester
 • Rejseinformation via websteder, apps, elektroniske billetter, informationsskærme og interaktive terminaler
 • Banktjenester, bl.a. kreditaftaler, investeringsservice, betalingskonti, betalingstjenester og elektroniske penge
 • E-bøger og software
 • E-handelstjenester til onlinesalg til forbrugere
 • Alarmkommunikation til 1-1-2

Hvornår er de danske regler klar?

Et lovforslag, der implementerer EU’s tilgængelighedsdirektiv i Danmark, forventes at blive sendt i høring i oktober 2021 og fremsat i Folketinget i februar 2022. Lovforslaget skal være vedtaget senest 28. juni 2022.

Med lovforslaget implementeres fælleseuropæiske regler til tilgængelighed, så regler bliver ensartede i EU til gavn for personer med handicap og de virksomheder, der producerer eller leverer de omfattede produkter og tjenester.

Hvornår træder reglerne i kraft?

Alle nye produkter, der bringes i omsætning fra 28. juni 2025, skal opfylde de nye tilgængelighedskrav.

Produkter, der er taget i brug inden 28. juni 2025, skal ikke leve op til de nye tilgængelighedskrav, medmindre produktet anvendes til at levere en tjeneste omfattet af tilgængelighedsdirektivet.

Alle tjenester skal opfylde tilgængelighedskravene fra 28. juni 2025. Der gælder dog flere overgangsbestemmelser, så fx igangværende tjenesteaftaler kan fortsætte uændret op til 5 år, ligesom fx pengeautomater, der er taget i brug, kan udskiftes i en overgangsperiode på op til 20 år.

Hvem skal kontrollere området?

Kontrollen med, at tilgængelighedsreglerne overholdes, vil blive delt mellem en række myndigheder. Det forventes, at Sikkerhedsstyrelsen, Finanstilsynet, Søfartsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Energistyrelsen og Justitsministeriet skal udføre kontrolopgaver.