Dispensation fra kravet om driftsansvarlig person

Som driftsansvarlig virksomhed kan du i særlige tilfælde søge om dispensation fra kravet om at have en driftsansvarlig person tilknyttet. Dispensationen gælder kun i en begrænset periode.

Begrænset periode

Din virksomhed kan fx søge om dispensation, hvis den driftsansvarlige person, som er tilknyttet virksomheden, er syg i en periode, er på barsel eller har sagt op.

Dispensationen gælder kun i en begrænset periode.

Krav om procedure

I den periode, hvor dispensationen gælder, skal din virksomhed være opmærksom på, hvordan den sikrer driften af det elektriske anlæg. Det betyder, at der skal være en procedure i virksomhedens KLS-D, som beskriver dette.

Sådan søger du

Din virksomhed søger om dispensation digitalt på Virk.dk.

I ansøgningen skal du have følgende med:

  • Oplysninger om din virksomhed
  • Oplysninger om det elektriske anlæg
  • En kort begrundelse for, hvorfor du søger om dispensation
  • Et tilsagn om, at du har en procedure for driften i dit KLS-D, mens dispensationen gælder.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til ansøgning om dispensation fra kravet om driftsansvarlig person, er du velkommen til at kontakte os på sik@sik.dk.