Bekendtgørelse om gaskvalitet

Bekendtgørelsen om gaskvalitet er trådt i kraft 21. april 2018.

Om bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om gaskvalitet - bekendtgørelse nr. 230 af 21/03/2018 - er trådt i kraft 21. april 2018. 

Samtidig er bekendtgørelse nr. 1264 af 14. december 2012 om gasreglementets afsnit C-12, bestemmelser om gaskvalitet ophævet.