Det er virksomhedernes ansvar at elprodukter er CE-mærkede

Det er dit ansvar som producent eller importør, at elprodukter, der sælges i Danmark, er korrekt CE-mærkede.

Hvad er et CE-mærke?

CE-mærket er det væsentligste mærke på elprodukter. Med det tilkendegiver fabrikanten af elproduktet over for myndighederne, at produktet opfylder kravene til elsikkerhed.

Bemærk: CE-mærket er ikke et godkendelsessymbol.

Det er kun produkter, som er underlagt krav om CE-mærkning, som må mærkes med det. Elprodukter skal være CE-mærkede.

Overensstemmelseserklæring

Inden det elektriske produkt kan CE-mærkes, skal fabrikanten udfylde en EU-overensstemmelseserklæring. Med denne erklæring tilkendegiver fabrikanten, hvordan elproduktet er sikkert, og at det ikke er farligt at anvende.

Ud over krav til CE-mærkning er der også krav til anden mærkning.