Sikre elektriske produkter

Få information om produktsikkerhed for elektriske produkter.

Sikre elprodukter - hvem har ansvaret?

Et elektrisk produkt er som udgangspunkt sikkert, hvis det ikke udgør en risiko for den, der anvender det, udover hvad der følger af produktets almindelige anvendelse. Produktet må ikke udgøre en risiko for personers sundhed eller sikkerhed, for husdyr eller ejendom. Der må for for eksempel ikke være risiko for forbrændinger, brand, stød eller kvælning ved brug af det elektriske produkt.

De særlige sikkerhedskrav til de forskellige produkter fremgår af den konkrete lovgivning.

Den erhvervsdrivende, som sætter produktet i handelen, har ansvaret for, at det er sikkert. Hvis et produkt, som er i handelen, ikke overholder sikkerhedskravene i lovgivningen, kan konsekvensen blive, at produktet skal kaldes tilbage fra forbrugerne.

Det ansvar, du har som erhvervsdrivende, afhænger af, om du selv har produceret varerne eller du køber dem inden for EU eller uden for EU. 

Lovgivning om produktsikkerhed

EU-landene har fælles regler om produkters sikkerhed. Det betyder, at der er en række fælles regler i Danmark og de øvrige 27 EU-lande, som skal sikre forbrugerne mod at købe farlige produkter.

Der findes mere end 20 forskellige EU-reguleringer, som regulerer krav til blandt andet sikkerhed og sundhed i de produkter, som sælges i EU. Sikkerhedsstyrelsen administrerer blandt andet regler indenfor elprodukter. 

CE-mærkning

En række elektriske produkter skal CE-mærkes, før de må markedsføres, sælges og tages i brug. Et produkt kan være omfattet af flere EU-direktiver, ligesom ét direktiv kan omfatte mange produkter. 

Du skal være opmærksom på, at nogle CE-mærkede produkter kræver tredjepartskontrol. Det er ikke alle produkter, som skal CE-mærkes, og det er ulovligt at sætte CE-mærket på produkter, som ikke er omfattet af reglerne om CE-mærkning.

Danmark, EU og verden

På EU-plan er der fælles overordnede regler. Men der kan godt være nationale særregler, som går ud over kravene i de europæiske regler.

Særreglerne er det vigtigt at kende til, hvis man for eksempel vil sælge sit produkt uden for Danmark. Uden for EU er der også varierende krav fra land til land, så det kan være nødvendigt at kontakte de nationale produktsikkerhedsmyndigheder for at få overblik over, hvilke regler der gælder.

Farlige produkter 

Som erhvervsdrivende har du pligt til at gribe ind, hvis et produkt på det danske marked bliver vurderet som farligt.

Produktet skal måske trækkes tilbage fra markedet eller kaldes tilbage fra forbrugerne. Hvis der er tale om problemer med sikkerheden, vil Sikkerhedsstyrelsen informere om det farlige produkt på www.sik.dk for at undgå skader eller ulykker med produktet hos forbrugerne.

Har du solgt et farligt elprodukt?

Hvis du har mistanke om, at et elprodukt ikke lever op til kravene i loven, må du ikke sælge det. 

Du skal kontakte Sikkerhedsstyrelsen, hvis du har grund til at tro, at du har solgt et produkt, som er farligt.