Hvad gør jeg, hvis jeg har solgt et farligt produkt?

Du har pligt til at kontakte Sikkerhedsstyrelsen, hvis du bliver bekendt med, at du har solgt et farligt produkt.

Underretningen skal tydeligt identificere det pågældende produkt eller -parti. Den skal indeholde disse oplysninger:

  • En beskrivelse af risikoen ved produktet
  • Beskrivelser af eventuelle uheld
  • Nyttige oplysninger om, hvem produktet er solgt til – både forhandlere og eventuelle direkte kunder
  • Oplysninger om, hvad du har gjort eller vil gøre for at begrænse risikoen for forbrugerne.
  • Hvor mange eksemplarer produktet er blevet solgt i.

Sådan gør du

I første omgang kan du kontakte Sikkerhedsstyrelsen på telefonnummer 33 73 20 00. Herefter beder vi dig sende underretningen skriftligt eller udfylde en skabelon på EU-Kommissionens hjemmeside – den såkaldte Business Gateway.

Vurderinger og frivillige tiltag

Vi forholder os til de vurderinger og frivillige tiltag, du har gjort. I nogle tilfælde beder vi om at få tilsendt din egen risikovurdering af produktet, teknisk dokumentation eller et eksemplar af produktet.

Vi kan foretage et indgreb over for det farlige produkt, hvis vi vurderer, at dit frivillige tiltag ikke er tilstrækkeligt.