Ombygning af armatur med T5/T8-lysstofrør til LED

I forbindelse med nye europæiske miljøkrav til belysningskilder, udfases en række lyskilder, der indeholder kviksølv. Det betyder, at det efter september 2023 ikke længere er tilladt at markedsføre nye T5/T8-lysstofrør, der indeholder kviksølv, og det er heller ikke tilladt at markedsføre CFL-sparepærer. Derfor forventes der, at mange installationer udskiftes, retrofittes eller ombygges i de kommende år i takt med, at klassiske lysstofrør udfases fra markedet.

Hvad er retrofit, ombygning og udskiftning?

Retrofit:  

 • Ved retrofit skifter man alene det klassiske lysstofrør ud med et retrofit LED-rør beregnet til formålet samt skifter glimtænderen.
 • CE-mærket og godkendelser af det eksisterende armatur påvirkes ikke.

Retrofit-sæt/retrofit-upgradesæt

 • Et retrofit-sæt er et komplet armatur uden ydre kapsling, der monteres i en eksisterende kapsling.
 • Retrofit-sæt er beregnet for specifikke armaturtyper/fabrikater; hvilke skal fremgå af den medfølgende vejledning.    
 • Vejledningen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan man udtager komponenter i det eksisterende armatur, samt en beskrivelse af monteringen af retrofit-sættet i den tomme kapsling.
 • Da retrofitsættet er et komplet armatur, skal CE-mærket og anden krævet mærkning være påført selve retrofitsættet.

Ombygning

 • Ved en ombygning ændres konstruktionen af armaturet. Det kan være fjernelse af ballast, nye klemmer og interne ledere, nye fatninger, ny ledningsføring mm.
 • CE-mærke og godkendelser af det eksisterende armatur er ikke længere gældende.
 • Ombygningen sker ofte ved anvendelse af et ombygningssæt, der typisk indeholder et LED-rør, ledninger, samlemuffer m.m. samt en vejledning til ombygning af armaturet.
 • Det er fabrikanten af modifikationskittet, der er ansvarlig for, at vejledningen tydeligt beskriver, hvordan ombygningen skal foretages. Fabrikanten skal tillige sikre, at de væsentlige sikkerhedskrav i elmaterielbekendtgørelsen er overholdt.
 • Ombygningen skal foretages håndværksmæssigt korrekt efter elsikkerhedsloven, så det ombyggede armatur ikke udgør en fare for brugeren.
 • Den eksisterende mærkning bør fjernes eller overstreges og erstattes af en ny mærkning med mærkespænding og mærkeeffekt (fx 230 V 10 W).
 • Hvis det ombyggede armatur ikke markedsføres, men kun ombygges hos installationsejeren og på opdrag af ejeren, skal armaturet ikke CE-mærkes, ligesom der heller ikke skal udføres en EU-overensstemmelsesprocedure.
 • Bemærk - Hvis det ombyggede armatur sælges, foræres væk eller lignende, betragtes dette efter EU-direktiverne som markedsføring. Der skal derfor udføres en EU-overensstemmelsesprocedure for det ombyggede armatur, og det skal CE-mærkes inden markedsføringen.

Udskiftning:

 • Ved udskiftning erstattes et eksisterende armatur med et nyt.

EMC-forhold ved ombygning af armatur med T5/T8 lys-stofrør til LED

Hvad er EMC

 • EMC er en forkortelse for elektromagnetisk kompatibilitet (forenelighed).
 • Det handler om, at elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg ikke må forstyrre andre apparater (udstråling) eller faste anlæg.
 • Samtidigt skal apparater og anlæg have immunitet (indstråling) mod selv at lade sig forstyrre.

Elektriske og elektroniske apparater

 • Alle apparater, der markedsføres skal overholde EMC-kravene og være CE mærkede.

Hvad er faste anlæg

 • Et fast anlæg kan fx være en bygning eller en hel installation.

Dvs. at alle produkter, der indgår i eller er en del af en elektrisk installation i en bygning, betragtes som værende en del af et fast anlæg.

 • Et fast anlæg skal i sin helhed overholde EMC-kravene.

Ledningsføring og samling/montering af komponenter i et fast anlæg

 • Apparater, der ombygges i en installation, er i udgangspunktet et unikt apparat, der kun er beregnet til at blive anvendt permanent på et forudbestemt sted i installationen. Dermed bliver det en del af det faste anlæg.
 • For et fast anlæg skal overensstemmelsesvurderingsproceduren for apparater ikke følges og der skal ikke anføres CE-mærke.
 • Det faste anlæg skal dog være konstrueret i overensstemmelse med de generelle krav i lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold.

1. juni 2023