Bekendtgørelser om arbejde, der ikke kræver autorisation

Her kan du få et overblik over de bekendtgørelser, som definerer grænser mellem arbejde, som kræver autorisation eller ikke kræver autorisation.

Bekendtgørelse om arbejder inden for el, vvs og kloak, der ikke kræver autorisation

Flere dele af el, vvs- og kloakområdet kræver ikke autorisation. De præcise afgrænsninger for simple arbejder er defineret i bekendtgørelse nr. 560 fra 30. maj 2017.

Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør

Er du uddannet kabelmontør eller rørmontor, må du gerne trække elkabler eller føre vandrør, selvom din virksomhed ikke har en autorisation. Det kræver dog autorisation at tilslutte og samle kablerne/rørene. Reglerne fremgår af bekendtgørelse nr. 649.

I bekendtgørelsen kan du blandt andet læse mere om kravene til føring af elkabler og vandrør, krav til de erhvervsmæssige kvalifikationer og godkendelse af kabelmontører og rørmontører.

Bekendtgørelse om arbejder i forsyningsvirksomheder

En række opgaver inden for vvs-området og kloak-området er undtaget fra kravet om autorisation. De præcise afgrænsninger er defineret i bekendtgørelse nr. 859.

Bekendtgørelse om el-, gas- og vandinstallationer m.v. i mobile enheder

En producent kan udføre visse el-, gas- og vandinstallationer m.v. i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder og bygningsdele, for eksempel campingvogne, skurvogne, containere, mobile klinikker, mobile anlæg til udskænkning og servering samt mobile toiletter og baderum. Det forudsættet, at installationerne udføres på fabrikken, hvor den mobile enhed fremstilles og at arbejdet udføres af sagkyndigt personale.