Registrer dine e-cigaretsteder

Du har pligt til at registrere alle de steder, hvor du fremstiller, oplagrer eller markedsfører e-cigaretter eller genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin.

Hvad er et sted?

Et sted er kombinationen af en adresse og en af de tre aktiviteter: Markedsføring, fremstilling og oplagring.

Du kan derfor have flere steder på samme adresse, fordi du kan have flere aktiviteter på samme adresse.

 

Markedsføringssteder:
Du skal registrere et markedsføringssted, hvis du gør e-cigaretter eller genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin tilgængelig for forbrugerne. Eksempelvis ved salg i en kiosk eller på en hjemmeside.

Du skal betale gebyr for registrering af et markedsføringssted. Du kan se taksterne her

Den første registrering gælder året ud. Derefter skal du betale et årligt gebyr for at opretholde din registrering. Fristen for opretholdelse og gebyrbetaling er d. 1. januar. 

Når fristen nærmer sig for opretholdelsen af dit markedsføringssted, sender vi dig et brev om hvordan vi opkræver gebyr for dine markedsføringssteder.

Fremstillingssteder:
Du skal registrere et fremstillingssted, hvis du fremstiller e-cigaret eller genopfyldningsbeholder med eller uden nikotin eller får dem fremstillet og markedsført under dit navn eller varemærke.

Oplagringssteder:
Du skal registrere et oplagringssted, hvis du har et lager med e-cigaretter eller genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin på en anden adresse end det sted, hvorfra du sælger dine produkter.

Særlige registreringsregler

Hvis du har et mobilt salgssted, hvorfra du sælger e-cigaretprodukter, skal stedet registreres som en ikke-fast-lokalitet. Ikke-fast-lokaliteter er omfattet af gebyrpligt.

Tager du derimod på messer eller markeder for at at sælge e-cigaretprodukter, skal stedet registreres som et midlertidigt markedsføringssted. Der er ikke gebyr på midlertidige markedsføringssteder.