Sikkerhed omkring robotplæneklippere

Når du fabrikerer, importerer eller forhandler robotplæneklippere, er der en række krav, du skal opfylde.

Regler for robotplæneklippere

Robotplæneklippere er omfattet af maskindirektivet (2006/42/EF). Direktivet er implementeret i dansk lovgivning via bekendtgørelse om maskiner. Læs mere om maskindirektivets krav i de efterfølgende punkter.

Generelle pligter for importører og distributører af robotplæneklippere, omfattet af maskindirektivet, fremgår af lov om indretning m.v. af visse produkter.

Der er udarbejdet en fælles europæisk standard for robotplæneklippere, en såkaldt harmoniseret standard DS/EN 50636-2-107. En robotplæneklipper skal være indrettet med et sikkerhedsniveau, der er mindst lige så højt som standarden angiver.

Husk CE-mærkning

Robotplæneklippere skal være CE-mærkede.

Et CE-mærke sættes på et produkt af fabrikanten, efter at der er udarbejdet en overensstemmelseserklæring, hvor fabrikanten erklærer, at produktet lever op til sikkerhedskravene i lovgivningen.

En fabrikant må kun sætte et CE-mærke på sit produkt, hvis kravene er opfyldt.

CE-mærket skal placeres på selve produktet, ikke alene på emballagen.

Mærk robotplæneklipperen rigtigt

Robotplæneklippere skal være mærket med modelbetegnelse og fabrikantens navn.

Det er et krav i maskindirektivet, at robotplæneklippere er forsynet med følgende mærkning på selve

produktet:

  • Fabrikantens firmanavn og fulde adresse samt evt. navn og adresse på fabrikantens repræsentant
  • Maskinens betegnelse
  • CE-mærkning
  • Specifikation af serie- eller typebetegnelse
  • Eventuelt serienummer
  • Fremstillingsåret, dvs. det år, hvor fabrikationsprocessen blev afsluttet.

Brugsanvisning på dansk

Det er et krav, at der medfølger en brugsanvisning på dansk. Brugsanvisningen skal indeholde en klar reference til mærkningen på selve robotplæneklipperen, samt en kopi af overensstemmelseserklæringen.

Overensstemmelseserklæring

Der skal følge en overensstemmelseserklæring med robotplæneklipperen.

I EU-overensstemmelseserklæringen oplyser fabrikanten, hvilke EU-direktiver robotplæneklipperen er fremstillet i overensstemmelse med.

Robotplæneklippere, som er omfattet af maskindirektivet, skal leveres til forbrugerne med en brugsanvisning med en kopi af overensstemmelseserklæringen på dansk.

Sikkerhedskrav

Maskindirektivet og den harmoniserede standard indeholder en lang række sikkerheds- og sundhedskrav, som skal være opfyldt, for at robotplæneklipperen må CE-mærkes. Der er bl.a. krav om en række sensorer, der afbryder kørsel og klipning, når robotplæneklipperen møder en forhindring, bliver vippet, bliver rullet rundt eller løftet fra underlaget. Der er krav om beskyttelse mod faren for elektrisk stød og krav om en forsvarlig afskærmning.

Fabrikanten har pligt til at foretage en risikovurdering der afdækker alle farer ved produktet og derefter konstruere produktet, så farerne er imødegået. Fabrikanten skal kunne dokumentere, at sikkerheden er i orden.

Importører af robotplæneklippere til EU skal sikre sig, at fabrikanten har overholdt sine pligter, inden produktet importeres.