Gasreglementet (overgangsperiode indtil udgangen af 2019)

Den 21. april 2018 trådte nye regler om gassikkerhed i kraft. Gasinstallationer kan dog udføres efter kravene i gasreglementet frem til udgangen af 2019. Se her, hvilke gasreglementer du stadig kan bruge.

Gasreglementet

Selv om nye regler for gassikkerhed er trådt i kraft, kan gasinstallationer fortsat udføres efter kravene i gasreglementerne, der er listet nedenfor, til og med den 31. december 2019.

Gasinstallationer, som er færdigprojekteret eller påbegyndt før 1. januar 2020 efter gasreglementet, kan også udføres eller laves færdige efter disse regler til og med 31. december 2020.

Kun i helt særlige tilfælde kan Sikkerhedsstyrelsen give dispensation til at færdiggøre arbejde efter gasreglementet efter den 31. december 2020. Det er vigtigt, at en eventuel ansøgning om dispensation bliver modtaget af Sikkerhedsstyrelsen inden denne dato.

Gasreglementets afsnit A

Almindelige bestemmelser og generelle installationsforskrifter for gasinstallationer hos den almindelige forbruger.
(1. juni 1991, rev. 1 af 1. marts 1993, rev. 2 af 1. maj 1995, rev. 3 af 1. januar 1998, rev. 4 af 1. februar 1999, rev. 5 af 1. januar 2001 og rev. 6 af 1. december 2005)

Sikkerhedsstyrelsen har gennem årene løbende offentliggjort relevante vejledninger til gasreglementet. DGC vejledning nr. 2, om Indregulering af gasblæseluftbrændere, små anlæg
kan stadig være relevant. Du kan finde den herunder.

Gasreglementets afsnit B-3

Installationsforskrifter for F-gasinstallationer (flaskegasinstallationer) i skurvogne, campingvogne, autocampere m.v.
(1. januar 2003)

Gasreglementet afsnit B-4

Installationsforskrifter for store gasfyrede anlæg.
(1. oktober 1998, revideret 1. december 2005)
Bemærk at Gasreglementet afsnit B-4 ikke er opdateret med det nye kapitel 5 Skorstene og aftrækssystemer.

Gasreglementet afsnit B-4 kapitel 5

Den 21. januar 2011 trådte et nyt kapitel 5, Skorstene og aftrækssystemer, i kraft. Der er tale om en revision af eksisterende regler med to nye bilag, der skematisk viser, hvordan skorstenshøjder bestemmes for de enkelte anlægstyper, ligesom der er praktiske eksempler på bestemmelse af skorstenshøjder på bygninger samt rettelser af redaktionel karakter. Desuden viser afsnittet, hvordan plastaftræk kan inddækkes og brandsikres.
(21. januar 2011)
Bemærk at dette Gasreglement afsnit B-4 ikke er opdateret med det nye kapitel 5 Skorstene og aftrækssystemer.

Gasreglementets afsnit B-5 + Bek 420 af 26/5/2009

Installationsforskrifter for F-gasinstallationer (flaskegasinstallationer) i bolig- og fritidssektoren, midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende, mindre erhverv og F-gasinstallationer til undervisningsbrug.
(1. juni 2009)

Sikkerhedsstyrelsen har gennem årene løbende offentliggjort relevante vejledninger til gasreglementet. DGC vejledning nr. 5, om Indregulering af større gasblæseluftbrændere kan stadig være relevant. Du kan finde den herunder.
Du kan også finde DGC vejledning nr. 58, om Indregulering af ibrugtagne apparater samt
særligt kritiske apparater herunder.

Gasreglementets afsnit B-40

Forskrifter for gasturbineanlæg.
(1. september 1991)

Gasreglementets afsnit B-41

Forskrifter for gasmotorinstallationer.
(1. september 1991)

Gasreglementets afsnit C-8

Bestemmelser om enhedsverifikation.
(1. januar 1996)