Sådan handler du sikkert online med udenlandske sælgere

Du er som forbruger beskyttet af forbrugerbeskyttelsesreglerne, hvis du køber et produkt via en dansk webshop eller online-markedsplads. Men du bør være ekstra opmærksom, når du handler med en udenlandsk forhandler. Det gælder både, hvis du handler med en webshop og hvis du vil købe noget fra en online-markedsplads. Danske myndigheder har nemlig ikke de samme muligheder for at føre kontrol med virksomheder, der ikke lever op til sikkerhedskravene, når en virksomhed har adresse uden for EU, som hvis virksomheden har hjemsted i et EU-land.

Før du køber

I Danmark og EU er der særlige regler for produktsikkerhed. De samme regler gælder ikke nødvendigvis i lande uden for EU. Derfor er du som udgangspunkt bedre stillet ved at handle på webshops inden for EU. 

Du bør tjekke webshoppen eller online-markedspladsen for at sikre dig, at firmaet har oplyst navn, adresse, telefonnummer, e-mail med mere. Desuden bør du finde ud af, om firmaet har et registreringsnummer, eller om navnet på indehaveren er oplyst. Hvis du ikke kan finde disse oplysninger, så køb varen et andet sted.

Når du modtager produktet

Når du modtager produkter fra en webshop eller en online-markedsplads, skal du være ekstra opmærksom og kontrollere produktet, inden du tager det i brug. Du kan bruge tjeklisten her på siden.

Dette bør du altid tjekke

 • Er mærkning, advarsler og vejledninger skrevet på dansk?
 • Er der en brugsanvisning på dansk?
 • Er der noget ved produktet, der gør dig usikker, fx skarpe eller spidse dele?

Tjekliste for legetøj

 • Er legetøjet lavet solidt?
 • Er der skarpe kanter, som barnet kan skære eller stikke sig på?
 • Har legetøjet en snor, der er over 22 cm lang? Snoren kan danne en løkke, og barnet risikerer at blive kvalt
 • Er legetøjet CE-mærket?
 • Er mærkning, advarsler og vejledninger skrevet på dansk?
 • Passer legetøjet til barnets alder og udviklingstrin?
 • Sidder øjne, knapper og andre smådele på legetøjet godt fast?
 • Har legetøjet smådele, så det ikke kan bestå afprøvning i legetøjstesteren? Hvis produktet eller dele fra det kan komme ned i legetøjstesteren, kan det også komme gennem dit barns hals.

Tjekliste for elapparater

 • Er der CE-mærke på?
 • Har apparatet en mærkning, som angiver spænding samt oprindelsesland og producentens navn? Denne mærkning skal være på apparatet.
 • Følger der oplysninger om sikkerhed med på dansk?
 • Har apparatet tynde ledninger, som kan blive beskadiget, dvs. tyndere end en tændstik?
 • Er der skarpe kanter, hvor ledningen går ind i apparatet?

Hvis du videregiver eller sælger et udenlandsk produkt

Du skal være opmærksom på, at hvis du som erhvervsdrivende som led i dit erhverv køber et produkt fra et land uden for EU og bruger det som gave eller sælger det, så bliver du automatisk betragtet som importør til EU.

Det betyder, at du får ansvar for, at produktet lever op til alle lovgivningskrav.