Sådan kontrollerer vi produkter efter lov om produkter og markedsovervågning

Lov om produkter og markedsovervågning giver Sikkerhedsstyrelsen mulighed for at lave forskellige typer kontroller af produkter og udvider sanktionsmulighederne. Her kan du læse om de kontroller, vi kan lave.

Hvis du får besøg af Sikkerhedsstyrelsen vil vi typisk udvælge et eller flere af de produkter, du har til salg. Vi har mulighed for at udtage produktet, så vi kan tjekke om produktet overholder de krav, der er til produktet. Det kan for eksempel være dokumentations- og sikkerhedskrav. Det kan vi gøre ved at udtage produktet, gennemgå dokumentationen og teste det.

Her gælder lov om produkter og markedsovervågning (produktloven)

Lov om produkter og markedsovervågning gælder for disse produkter.

 • Generelle forbrugerprodukter, der ikke er omfattet af andre regler
 • Aerosoler
 • Elektrisk materiel
 • Elektrisk materiel, som omfattes af lovforslagets § 2, stk. 2, nr. 1.
 • Elevatorer
 • Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
 • Gasapparater
 • Gasmateriel, som omfattes af lovforslagets § 2, stk. 2, nr. 2.
 • Lattergas
 • Legetøj
 • Maskiner
 • Materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
 • Personlige værnemidler
 • Produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter
 • Simple trykbeholdere
 • Tovbaneanlæg
 • Transportabelt trykbærende udstyr
 • Trykbærende udstyr

Vi kan skjule vores identitet, når vi udtager produkter til kontrol

Med lov om produkter og markedsovervågning har Sikkerhedsstyrelsen mulighed for at skjule, at vi kommer fra Sikkerhedsstyrelsen. Det betyder, at vi kan købe produkter anonymt i fysiske butikker og i webshops.

Ved at skjule vores identitet kan vi gennemføre køb ligesom andre kunder.