Autorisationer og godkendelser på gasområdet

Her kan du læse om, hvordan du får en virksomhedsautorisation og bliver godkendt som fagligt ansvarlig inden for gas.

Hvorfor er der krav om autorisation?

På visse fagområder er der krav om, at dele af arbejdet på installation skal udføres af en autoriseret installatørvirksomhed. Det gælder blandt andet inden for el, vvs, kloak og gas. 

For at måtte udføre dette arbejde er der både krav om, at virksomheden har en autorisation, og at den har en fagligt ansvarlig tilknyttet virksomheden mindst 30 timer om ugen.

Fagligt ansvarlig

Det er den fagligt ansvarlige i virksomheden, som har de nødvendige kompetencer inden for installatørvirksomhedens arbejdsområde. Den fagligt ansvarlige skal godkendes af Sikkerhedsstyrelsen.