Gode råd til køb af legetøj til institutioner og skoler

Hvis du indkøber og håndterer legetøj til institutioner, skoler eller børnehaver, har Sikkerhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen lavet 10 gode råd om sikkerhed.

NEJ TAK til brugt blødt plastlegetøj

Brugt blødt legetøj, der er købt før 2007, kan indeholde hormonforstyrrende ftalater. Siden 1999 har Danmark haft et forbud mod ftalater i legetøj til børn under tre år. I 2007 blev der indført forbud mod de farligste ftalater i alt legetøj i hele EU.

Køb kun CE-mærket legetøj

Alt legetøj, I køber, skal være CE-mærket. Fabrikanten CE-mærker legetøjet for at vise myndighederne, at alle krav i legetøjsdirektivet er overholdt. Hvis CE-mærket mangler, lever legetøjet med stor sandsynlighed ikke op til sikkerhedskravene. CE-mærket kan også sidde på produktets emballage.

Ud over CE-mærket kan det være en god idé at gå efter legetøj, der er miljømærket. Miljømærket sikrer, at der er taget hensyn til både miljø og sundhed.

Tag anbefalinger om alder alvorligt

Der er skærpede regler til legetøj for børn under 3 år. Legetøjet skal kunne holde til, at små børn er hårde ved det, uden det bliver til en risiko, fordi det eksempelvis frigiver smådele, som børn kan blive kvalt i.

De samme regler gælder ikke for legetøj til børn over 3 år. Derfor skal man aldrig give børn under 3 år legetøj, som er beregnet til ældre børn.

Hvis fabrikanten har valgt at angive en vejledende aldersgrænse, er det også en god idé at følge denne.

Brug kommunens indkøbsaftaler

Hvis din kommune er med i Partnerskab for offentlige grønne indkøb, skal de centrale indkøbsaftaler leve op til en høj miljømæssig standard, og legetøj til børn under 6 år må for eksempel ikke indeholde ftalater og tungmetaller.

Det er altid en god ide at undgå legetøj med parfume og duftstoffer. Duftstoffer kan irritere følsomme slimhinder og kan fremkalde allergi, især ved længerevarende kontakt med huden.

Hold altid ekstra opsyn, når I bruger hobbyprodukter

Fabrikanter af hobbyprodukter skal ikke lave specielle brugsvejledninger til børn, men de laver den ofte alligevel. Spørg altid efter den.

Hold ekstra øje med børnene, når de bruger hobbyprodukter, da de nemmere bliver udsat for kemiske stoffer i produkter, som for eksempel er i flydende form som fingermaling. Hobbyprodukter kan være mærket med et A. I A-mærkede produkter er der sat krav, der går ud over lovgivningen.

Gå ikke ud fra, at naturmaterialer er sundere end plast

Naturmaterialer er ikke altid sundere end for eksempel plast.

Naturmaterialer kan indeholde skadelige stoffer, der findes naturligt i materialet, eller det kan være behandlet med en maling eller en lak.

Der er derfor ingen grund til, ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt, at vælge legetøj af naturprodukter frem for plast. Hverken legetøj af naturmaterialer eller plast må indeholde stoffer i mængder, der kan udgøre en risiko.

Følg fabrikantens anvisninger ved rengøring af legetøj

Legetøj skal kunne tåle rengøring, uden at det går i stykker. Legetøjet må heller ikke danne skimmelsvamp eller frigive kemiske stoffer, når hygiejnevejledningen følges. Følg fabrikantens anvisninger for rengøring – ellers kan legetøjet gå i stykker og risikere at blive farligt.

Legetøjet til helt små børn vaskes ofte, fordi det puttes i munden. Hvis der på emballagen eller på selve legetøjet er rengøringsanvisninger, er det en god idé at gemme informationen.

Pas på produkter, der appellerer til børn, men som ikke er legetøj

Flere produkter, der IKKE er legetøj, er lavet, så de ligner legetøj. Det kunne eksempelvis være el-produkter med Disneyfigurer, de appellerer særligt til børn. Produkterne kan være CE-mærkede under lavspændingsdirektivet uden at være legetøj. Produkter tilsluttet stikkontakter eller strøm er IKKE legetøj.

Børn risikerer at få alvorlige stød og forbrændinger, hvis de leger med produkterne.

Hold batterier langt væk fra børn

Legetøj, der bruger batterier, sælges tit med løse batterier vedlagt. Fjern de løse batterier eller sæt dem forsvarligt i, før legetøjet gives til børnene. Batterier kan sluges og er meget giftige. Batterierne skal skiftes af en voksen.

Et sikkerhedskrav til batterier er, at der skal bruges værktøj eller to uafhængige bevægelser for at få adgang til batterier.

Hvis man overlader batteriskiftet til børn, bliver sikkerhedsskruen på batteridækslet ofte glemt, og der kan opstå en farlig situation, fordi batterierne er let tilgængelige.

Fjern legetøjets emballage, før det gives til børn

Emballage er IKKE beregnet til leg!

Den kan indeholde plasticposer eller anden blød plast, der giver kvælningsrisiko. Den kan også indeholde smådele, eller den kan skilles ad i smådele, der kan sluges. Vær især opmærksom på, at emballage, der har form af "en halv bold", kan sætte sig fast i svælget og blokere lufttilførslen.

Det kan være farligt for mindre børn at tage emballagen i munden eller over næse og mund. Fjern derfor altid emballagen, før du giver legetøjet til børnene.

Før emballagen smides ud, bør du sikre dig, at der ikke er advarsler eller andre informationer, som eksempelvis hygiejnevejledninger, der bør gemmes.