Klasse 1 - om udendørs gasvandvarmere

En transportabel gasvandvarmer må kun anvendes udendørs. Fabrikantens anvisninger for placering og afstandskrav skal altid følges.
Indholdet er senest revideret 26. oktober 2018

Lufttilførsel og opbevaring

Hvis du vil anvende din transportable gasvandvarmer, som er beregnet til udendørs brug, i et telt, i en pavillon, på en overdækket terrasse eller i en carport med mere end 75 pct. lukket sideareal, skal der være mindst 10 cm2 åbning pr. kW installeret effekt. Gasvandvarmerens effekt kan ses på typeskiltet. Åbning til frisklufttilførsel skal være fordelt på mindst to åbninger.

Vær især opmærksom på frisklufttilførslen, hvis du har flere apparater i brug på samme tid.

Lad være med at placere en transportabel gasvandvarmer på flaskegas over en lyskasse eller kælderskakt, da flaskegas er tungere end luft og samles i fordybninger, hvis der siver gas ud fra flasken.

Mærkning

En gasvandvarmer skal være CE-godkendt og CE-mærket. CE-logoet skal være efterfulgt af et 4-cifret identifikationsnummer og et produktionsår. Af mærkningen skal det også kunne ses, hvilken gaskategori og tilslutningstryk apparatet er beregnet til.

Gasvandvarmere til flaskegas skal være beregnet til et tilslutningstryk på 30 mbar, så man skal se efter mærkningen I3B/P og 30 mbar.

Eksempel på mærkning for et CE-godkendt flaskegasapparat. Af prikken nederst til højre fremgår det, at apparatet er indreguleret til Danmark (+ Finland og Sverige) til Kategori I3B/P og med tilslutningstryk 30 mbar. Apparatet må derfor gerne benyttes i Danmark.

Installation og brug af gasvandvarmeren

Gasvandvarmere skal installeres i henhold til fabrikantens anvisninger og installationsvejledning.

Hvis din gasvandvarmer skal tilsluttes en gasflaske og ikke har en slange og regulator med fra fabrikanten, skal du købe en regulator og en gasslange, der passer til gasvandvarmeren. Det skal leve op til kravene, der er beskrevet i LINK tiltekst om installationsklasse 1  Hvis du senere skal udskifte din slange og/eller regulator, må du gerne selv gøre dette, men du skal sikre dig, at det er den korrekte regulator og slange, du bruger. Husk at slangen skal være så kort som muligt.

Gasslangen skal beskyttes mod mekanisk og termisk overlast eller andre påvirkninger, der kan beskadige slangen. Du skal være opmærksom på ikke at knække eller vride gasslangen.

Når du skal tilslutte din gasvandvarmer til gasflasken, skal du altid placere gasflasken, så den er oprejst. Følg altid fabrikantens vejledning i manualen for, hvor flasken skal placeres.

Vær forsigtig, når du tilslutter gassen. Tjek, at afspærringsventilen på apparatet er lukket og sørg for, at regulatoren er korrekt monteret, før du tænder gasvandvarmeren.

Inden du tager din gasvandvarmer i brug, skal du kontrollere, at gasinstallationen er tæt. Det gør du sådan her:

  1. Luk for betjeningsknappen på gasvandvarmeren.
  2. Tænd for gassen.
  3. Påfør sæbevand eller lækagespray på alle samlinger. Se link til hvordan det gøres her
  4. Tjek for bobler.
  5. Hvis der er bobler, så er installationen utæt. Luk straks for gassen!
  6. Afmonter regulatoren fra flasken.
  7. Derefter udbedres fejlen: Undersøg, om regulatoren er korrekt monteret, flaskegasslangen skal udskiftes eller et spændebånd eller et gevind skal strammes. Andet må du som privatperson ikke gøre.
  8. Kontroller igen alle samlinger med sæbevand. Hvis det lugter af gas, eller der stadig er bobler, er installationen stadig utæt.
  9. Luk for gassen og afmonter regulatoren.
  10. Er du i tvivl - få dit udstyr undersøgt og eventuelt repareret af en autoriseret VVS-installatør eller forhandleren.

Når du er færdig med at bruge den udendørs gasvandvarmer, så afmonter regulatoren fra flasken.

Du skal som ejer af en gasvandvarmer sikre dig, at din gasinstallation bruges efter hensigten og betjenes, som fabrikanten anviser. Læs og følg derfor altid brugsanvisningen!
Vær opmærksom på jævnligt at tjekke, om din gasinstallation er tæt, ved at påføre sæbevand på alle samlinger og tjekke for bobler. Se her, hvordan du gør det.

Lugter det af gas – så luk for gassen og afmonter regulator fra gasflasken.

Placering af gasflaske

Fabrikantens anvisninger om flaskestørrelse og flaskeplacering skal altid følges.
Generelt skal gasflasker placeres efter fabrikantens anvisninger og Beredskabsstyrelsens forskrifter.

Vedligeholdelse af din gasvandvarmer

Du skal sørge for, at din gasinstallation sikres mod beskadigelse som følge af vind, vejr, fejlbetjening, påkørsel mv.

Du skal også sikre, at gasinstallationen er sikker og vedligeholdes tilstrækkeligt i forhold til dens anvendelse og formål og efter fabrikantens anvisninger. Det betyder, at din gasvandvarmer og evt. slange og regulator jævnligt skal efterses, så der sikres tilstrækkelig beskyttelse mod fejlsituationer. Se link til instruktionsvideo.

Lugter det af gas, så luk for gassen og afmonter regulatoren.


Vejledninger opdateres løbende - du finder altid den seneste udgave på Sik.dk.

Tjek derfor datoen, hvis du har printet en vejledning og vil være sikker på, at den fortsat er gældende.