Hvad sker der, når et farligt produkt bliver anmeldt?

Når et farligt produkt bliver anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen, behandler vi anmeldelsen efter en fast procedure. Undervejs vil forhandler, importør eller fabrikant få mulighed for at kommentere sagen.

Hvordan opdager Sikkerhedsstyrelsen et farligt produkt?

Et produkt kan blive anmeldt af en forbruger, en konkurrerende virksomhed eller fra fabrikanten, importøren eller forhandleren af produktet.

 

Behandlingen af en anmeldelse om et farligt produkt forløber sådan

  • Når Sikkerhedsstyrelsen får en anmeldelse, vurderer vi, om der er grund til at undersøge sagen nærmere.
  • For at oplyse sagen bliver du som fabrikant, importør eller forhandler bedt om dokumentation for produktet.
  • Er der brug for yderligere oplysninger, sender Sikkerhedsstyrelsen produktet til test på et testlaboratorium.
  • Hvis testen viser, at der er fejl ved produktet, kan du som fabrikant, importør eller forhandler komme med kommentarer i en partshøring.
  • Sikkerhedsstyrelsen laver en vurdering af, hvad risikoen ved produktet er ved forventelig brug.
  • Sikkerhedsstyrelsen afslutter sagen. Hvis produktet ikke udgør en risiko, får du besked om dette. Hvis der er en risiko ved produktet, får du besked om, hvad du skal gøre for at mindske risikoen.
  • Du kan for eksempel blive bedt om at stoppe salget eller kalde produktet tilbage fra forbrugerne.
  • Hvis produktet har vist sig farligt, vil du efter afgørelsen blive kontaktet af Sikkerhedsstyrelsen og bedt om at oplyse, hvordan du har efterlevet det, du er blevet bedt om at gøre.
Hvad er en risikovurdering af et produkt?

Risikoen ved et produkt bliver vurderet i forhold til, hvor farligt produktet er ved forventelig brug. Faren vurderes blandt andet i forhold til, hvor udbredt produktet er.