Bekendtgørelse om godkendelse af udenlandske driftsansvarlige

Har din virksomhed ansat en driftsansvarlig person, som kommer fra et andet land? Her kan du læse om reglerne.

Reglerne for udenlandske driftsansvarlige personer

For at din virksomhed kan være driftsansvarlig virksomhed for et elektrisk anlæg, skal din virksomhed have ansat en driftsansvarlig person, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Det er muligt at blive godkendt driftsansvarlig person uden at være dansk statsborger, hvis man har erhvervsmæssige kvalifikationer fra et andet EU-land eller et land, som har indgået en aftale om adgang til at udøve et lovreguleret erhverv.

Du kan du læse om kravene i Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som driftsansvarlig person på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer.

Bekendtgørelse