Krav om kvalitetsledelses-system (KLS) – el, vvs, kloak, gas eller nedrivning af asbest

Du skal have et godkendt kvalitetsledelsessystem (KLS) for at få en virksomhedsautorisation. Denne vejledning beskriver kravene til KLS, hvis du vil søge om en autorisation, eller allerede har en autorisation inden for el, vvs, kloak eller gas.
Vejledning beskriver også kravene ved autorisation til nedrivning af asbest. Denne autorisation er et krav fra 1. januar 2025.

Kvalitetsledelsessystem

Et kvalitetsledelsessystem (KLS) er din virksomheds egenkontrolsystem. Det skal blandt andet indeholde oplysninger om virksomhedens organisation og kompetencer, bemanding af opgaver og dokumentation på, hvordan opgaver bliver udført.

Dit KLS skal forhåndsgodkendes

Det er vigtigt, at du har udarbejdet et KLS, og fået en forhåndsgodkendelse af en godkendt kontrolinstans, inden du søger om en virksomhedsautorisation.

Din forhåndsgodkendelse indberetter kontrolinstansen digitalt til Sikkerhedsstyrelsen.

Hvis du ikke har en forhåndsgodkendelse, kan du ikke få en autorisation.

En forhåndsgodkendelse gælder i et år.

Du skal altid have et gyldigt KLS

Når du har fået en autorisation, skal dit KLS endeligt godkendes inden for det første år. Det foregår ved, at din kontrolinstans kommer på auditbesøg i din virksomhed. Herefter skal dit KLS løbende godkendes hvert andet år.

Som virksomhed er det dit ansvar at sørge for, at du har et godkendt KLS. Ellers risikerer du, at din autorisation bliver taget fra dig.

Du bør lave en aftale om audit med din kontrolinstans, når godkendelsen er ved at løbe ud. Her skal du være opmærksom på, at der i perioden fra audit og til udløb af dit KLS skal være tid til, at du kan afslutte eventuelle afvigelser fra reglerne.