Rejseadaptere skal følge standarder og nationale krav

De stikkontaktsystemer, der anvendes i boliger rundt om i verden, er ikke ens, og det kan derfor være nødvendigt at bruge en adapter, hvis du vil tilslutte et elprodukt på en rejse. En rejseadapter skal både overholde kravene i standarder og særlige nationale krav.

Krav til stikprop og stikkontaktdel på rejseadaptere

Stikprop og stikkontaktdel på rejseadaptere skal opfylde de krav, der er angivet i standarderne DS/IEC 60884-1 og DS/IEC 60884-2-5:2017. Desuden skal de opfylde særlige nationale krav, der gælder for hver af de nationale stikprop- og stikkontaktdele, der indgår i adapteren.

Generelt skal stikpropper og stikkontaktdele, der anvendes i Danmark, være i overensstemmelse med krav og normblade i DS/60884-2-D1:2017.  

I forbindelse med rejse og midlertidigt ophold i Danmark må man dog anvende rejseadaptere der opfylder standarderne for adaptere, selvom stikkontaktdelen ikke opfylder normbladene i DS/60884-2-D1:2017.   

Mærkning

Adaptere skal mærkes med firmanavn eller logo, typebetegnelse, mærkespænding og mærkestrøm. Mærkespændingen er den, der gælder efter den nationale standard eller den spænding, adapteren tillades anvendt ved. Den mærkestrøm, der skal angives på adapteren, er den mindste af de mærkestrømme, der gælder for den stikprop- eller stikkontaktdel, der indgår i adapteren.

Rejseadaptere må ikke i nogen situationer give berøringsfare. Det gælder for eksempel for adaptere, hvor man kan slå forskellige stikben ud. I det tilfælde er det et krav, at der ikke må kunne komme spænding på de dele af adapteren, man ikke bruger.

Da stikkontakter og stikpropper ikke er omfattet af lavspændingsdirektivet eller et andet CE-mærkningsdirektiv, skal rejseadaptere ikke CE-mærkes.