Anmeld farlige hændelser og ulykker med gas

Den, der har en gasinstallation eller gasapparat, skal sikre/sørge for, at ulykker, farlige eller sikkerhedskritiske hændelser på gasinstallationen indberettes til Sikkerhedsstyrelsen.
Indholdet er senest revideret 15. januar 2019

Sådan indberetter du

Både virksomheder og private skal informere Sikkerhedsstyrelsen om hændelsen, enten via e-mail til Sikkerhedsstyrelsens hovedpostkasse sik@sik.dk eller ved at ringe til Sikkerhedsstyrelsen på 3373 2000.

Hvis den, der bruger gasinstallationen ikke er den samme som ejeren, skal ejeren også informeres om hændelsen.


Vejledninger opdateres løbende - du finder altid den seneste udgave på Sik.dk.

Tjek derfor datoen, hvis du har printet en vejledning og vil være sikker på, at den fortsat er gældende.