Krav til VHF-radioer

En VHF-radio kan konstrueres efter standarden EN 301 025 V2.2.1, men der er ikke nogen regler om, at VHF-radioer skal følge standardens krav om integrerede GNSS-modtagere. Hvis det skulle være et krav, ville det forudsætte, at EU-Kommissionen fastsætter regler på området.

Standard EN 301 025 og GNSS-modtagere

Standarden EN 301 025 V2.2.1 vedrører DSC klasse D radioudstyr. Standarden medtager dele, som vedrører integrerede GNSS-modtagere. Dette er for, at VHF-radioerne skal understøtte funktioner, der er nødvendige for at få adgang til alarmtjenester.

Intet krav til GNSS-modtagere nu

Der er ikke fastsat regler om, at VHF-radioer skal overholde de krav til GNSS-modtagere, som findes i standard EN 301 025 V2.2.1. Det er derfor ikke ulovligt at sælge VHF-radioer, selvom de ikke overholder kravene til integrerede GNSS-modtagere beskrevet i standarden.

Hvis Europa-Kommissionen fastsætter regler, som indfører krav til integrerede GNSS-modtagere i VHF-radioer, vil det efterfølgende være ulovligt at sælge VHF-radioerne, hvis de ikke overholder kravene til integrerede GNSS-modtagere beskrevet i standarden.

Krav fra ITU-anbefaling

Kravet til GNSS-modtagere stammer fra en ITU-anbefaling (ITU-R Recommendation M.493-14) og er herefter indarbejdet i standarden. Det kan derfor være en god ide også at følge denne del af standarden, selvom det ikke er ulovligt at undlade det.

Europa-Kommissionen kan stille krav

Hvis Europa-Kommissionen fastsætter regler, som indfører krav til integrerede GNSS-modtagere i VHF-radioer, vil det efterfølgende være ulovligt at sælge VHF-radioerne, hvis de ikke overholder kravene til integrerede GNSS-modtagere, der er beskrevet i standarden.

Europa-Kommissionen kan fastsætte, at der – ud over de almindelige væsentlige krav, som gælder for radioudstyr – skal gælde nogle specifikke væsentlige krav for visse kategorier af radioudstyr. Det kan f.eks. være krav, som understøtter funktioner, der er nødvendige for at få adgang til alarmtjenester. Dette følger af radioudstyrsdirektivet (artikel 3, stk. 3, litra g).

Energistyrelsen skal lovgive

Hvis Europa-Kommissionen fastsætter regler om specifikke væsentlige krav, vil Energistyrelsen fastsætte regler herom i bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Dette følger af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold.