Kontrol med transportabelt trykbærende udstyr

Sikkerhedsstyrelsen har fra 1. december 2018 ansvar for kontrol med transportabelt trykbærende udstyr. Det er trykbærende udstyr, der bruges ved transport af farligt gods. Arbejdstilsynet har fortsat ansvaret som myndighed, når det drejer sig om specialfremstillet transportabelt trykbærende udstyr eller udstyr til brug offshore.

Regler for transportabelt trykbærende udstyr

Regler for transportabelt trykbærende udstyr findes i EU-direktiv 2010/35. Direktivet definerer flere typer af transportabelt trykbærende udstyr, blandt andet alle trykbeholdere og ventiler, tanke og gaspatroner.

Danske regler på direktiv-området findes i en bekendtgørelse om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr.

Flere myndigheder

Sikkerhedsstyrelsen har ansvar for den generelle markedsovervågning af transportabelt trykbærende udstyr.

Arbejdstilsynet har ansvaret for markedsovervågning af produkter, som fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., der er omfattet af offshoresikkerhedsloven.