Vejen til sikre produkter

Virksomheder, forbrugere og Sikkerhedsstyrelsen spiller alle hver deres rolle i at sikre teknisk produktsikkerhed i Danmark.

Produktsikkerhed i Danmark

Klik på play og se videoen om produktsikkerhed i Danmark.

Virksomhedernes ansvar

Det er virksomhederne, der har ansvaret for, at de kun sælger sikre produkter, og at produkterne lever op til de krav, som EU-direktiver og dansk lovgivning fastsætter.

Virksomhederne har en række pligter, som de skal leve op til. Der kan eksempelvis være krav om, at et produkt skal CE-mærkes. Med CE-mærket erklærer fabrikanten eller importøren, at produktet lever op til reglerne.

Pligterne afhænger af, hvilken rolle virksomheden har, hvilke direktivområder og hvilken dansk lovgivning, produktet hører under.

Virksomhedens roller

Uanset direktivområde kan virksomhederne have fire roller: Fabrikant, bemyndiget repræsentant, importør eller distributør.

Fabrikant  

  • Producerer et produkt eller sætter sit eget varemærke på et produkt
  • Ændrer væsentligt på et eksisterende produkt eller bygger flere produkter sammen

Bemyndiget repræsentant

  • Har en skriftlig fuldmagt fra en fabrikant til at handle på dennes vegne i EU

Importør

  • Importerer varer fra et tredjeland til EU-markedet og sælger eller giver produkterne til virksomheder eller forbrugere

Distributør

  • Forhandler produkter købt inden for EU til virksomheder eller forbrugere

Sikkerhedsstyrelsens rolle

Sikkerhedsstyrelsen vejleder virksomheder om produktsikkerhed.

Derudover udfører vi kontrol eller stikprøver.

Vi modtager også anmeldelser og har dialog med virksomhederne om frivillige tiltag.