Vejen til sikre produkter

Virksomheder, forbrugere og Sikkerhedsstyrelsen spiller alle hver deres rolle i at sikre teknisk produktsikkerhed i Danmark.

Produktsikkerhed i Danmark

Klik på play og se videoen om produktsikkerhed i Danmark.

Virksomhedernes ansvar

Det er virksomhederne, der har ansvaret for, at de kun sælger sikre produkter, og at produkterne lever op til de krav, som EU-direktiver og dansk lovgivning fastsætter.

Virksomhederne har en række pligter, som de skal leve op til. Der kan eksempelvis være krav om, at et produkt skal CE-mærkes. Med CE-mærket erklærer fabrikanten eller importøren, at produktet lever op til reglerne.

Find relevante love, regler og standarder

Hvilke regler, du skal overholde for, at dit produkt er sikkert, afhænger af, hvilken rolle din virksomhed har, hvilke direktivområder og hvilken dansk lovgivning, produktet hører under.

Hvis du distribuerer (sælger), importerer eller fabrikerer produkter, skal du derfor have styr på følgende:

  • Du skal være klar over, hvilket produktdirektiv eller hvilken produktforordning dit produkt er dækket af, og hvilke krav disse stiller til dit produkt med hensyn til sikkerhed, mærkning m.m. Et produkt kan være omfattet af flere direktiver.
  • Du skal kende din rolle i forhold til produktet for at være klar over dit ansvar. Med rolle menes, om du fabrikerer, importerer eller forhandler et produkt. Du kan også være bemyndiget repræsentant, der handler på fabrikantens vegne i EU. Rollen har betydning for, hvilke krav du skal leve op til.

Sikkerhedsstyrelsens rolle

Sikkerhedsstyrelsen vejleder virksomheder om produktsikkerhed.

Derudover udfører vi kontrol eller stikprøver.

Vi modtager også anmeldelser og har dialog med virksomhederne om frivillige tiltag.