Gebyr for anmeldelse af tobaksvarer

Der skal betales gebyr ved anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer og indberetning af urtebaserede rygeprodukter. Gebyrerne skal dække Sikkerhedsstyrelsens omkostninger til blandt andet administration af indberetnings- og anmeldelsesordningen og den kontrol, som Sikkerhedsstyrelsen skal føre.

Gebyr for tobaksvarer

Gebyret opkræves hos fabrikanter og importører af tobaksvarer, der er omfattet af indberetningspligten i loven. Gebyret fordeles ud fra den enkeltes markedsandel, opgjort gennem tobaksafgiften, der er indberettet til SKAT

Det skal gebyret dække

Gebyrerne dækker Sikkerhedsstyrelsens omkostninger til for eksempel sagsbehandling, markedskontrol, herunder udgifter til ekstern laboratorietest, markedsanalyse samt systemunderstøttelse.

Opkrævning af gebyrer

Gebyrerne opkræves to gange årligt. Der opkræves således et ácontobeløb pr. 30. juni hvert år, ligesom der foretages en endelig afregning og opkrævning af gebyrer den 31. december hvert år.

Gebyr for nye kategorier af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter

Det koster 36.900 kr. pr. produkt at anmelde en ny kategori af tobaksvare eller indberetning af et urtebaseret rygeprodukt til Sikkerhedsstyrelsen. Hvis produkterne ikke er omfattet af tobaksafgiften, skal der efterfølgende betales et årligt gebyr på 14.700 kr. for at opretholde anmeldelsen eller indberetningen af produktet.

Hvis der allerede er betalt anmeldelsesgebyr, indberetningsgebyr eller opretholdelsesgebyr af en anden fabrikant eller importør, er produktet undtaget fra gebyrpligten. Undtagelsen gælder alene i de perioder, hvor den anden fabrikant eller importør betaler gebyret.

Hvis en ny kategori af tobaksvare eller et urtebaseret rygeprodukt er omfattet af tobaksafgiften, skal der ikke betales gebyr for opretholdelse. Det er SKAT, der afgør, om produktet er omfattet af tobaksafgiften.

Indbetaling af gebyrerne

Gebyr for anmeldelse af en ny kategori af tobaksvarer eller indberetning af et urtebaseret rygeprodukt betales via webshoppen i forbindelse med anmeldelsen eller indberetningen.

Gebyret for opretholdelse af anmeldelsen eller indberetningen betales en gang årligt. Det forfalder til betaling hvert år på den dato, hvor der er udstedt bekræftelse for korrekt anmeldelse eller hvor der er sket indberetning.