Gode råd før, under og efter brug af fyrværkeri

Her er nogle gode råd, når du forbereder dig på nytårsfyrværkeri og når du er i gang med at bruge det. Der er også gode råd til, hvad du gør med resten af fyrværkeriet efter nytår.

Før køb og affyring af fyrværkeri

1. Køb fyrværkeriet i sidste øjeblik
Opbevar det tørt. Det er ulovligt at opbevare fyrværkeri med mere end i alt 5 kg NEM. NEM står for Netto Ekslosivstof Mængde og angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet. NEM-vægten er angivet på nyt fyrværkeri – enten på artiklen eller på emballagen.

2. Husk beskyttelsesbriller
Både til børn og voksne. Hvert år mister især mange voksne helt eller delvist synet ved fyrværkeriulykker. Også tilskuere er i farezonen for at blive ramt. Så ALLE bør benytte briller.

3. Opbevar aldrig fyrværkeri i lommen
Eller i en kasse. Læg det aldrig i lommen, da en gnist kan antænde det.

4. Brug kun godkendt fyrværkeri og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
Det ulovlige fyrværkeri bliver ikke kvalitetskontrolleret. Det kan eksplodere lige op i ansigtet på dig. Forsøg aldrig at ændre på fyrværkeri eller lave dit eget, da det er eksplosive stoffer – ikke legetøj. 

5. Udnævn en fyrværkerimester!
Fyrværkerimesteren udnævnes før middagen begynder og holder sig selvfølgelig ædru til efter affyringen.

Under affyring af fyrværkeri

1. Husk beskyttelsesbriller
Både til børn og voksne. Hvert år mister især mange voksne helt eller delvist synet ved fyrværkeriulykker. Også tilskuere er i farezonen for at blive ramt. Så ALLE bør benytte briller.

2. Få styr på raketten og bomberørene
Brug raketholder eller stativ, som er beregnet til formålet. Brug aldrig flasker eller andet, der kan vælte. En snedrive er heller ikke velegnet som affyringsrampe. Husk, hvis du bruger spyd til formålet, at det ikke kan bankes i asfalt eller frossen jord.

3. Kast aldrig fyrværkeri efter nogen
Selv et lille heksehyl kan lave grimme skader, hvis det ryger ned i kraven på en jakke eller flyverdragt.

4. Pas på håret
Pas især på langt hår, der flagrer. Tænk også over, om din påklædning er lavet af letantændelige materialer.

5. Hold aldrig antændt fyrværkeri i hånden
Fyrværkeri skal sidde i holdere eller ligge på jorden, før du sætter ild til. Hvis der er fejl i det, kan det eksplodere lige efter, at lunten bliver tændt.

6. Gå aldrig tilbage til en fuser
En fuser er et defekt stykke fyrværkeri, som du ikke længere kan regne med. Så forsøg ikke at tænde det igen – heller ikke dagen efter.

7. Brug aldrig ulovligt eller hjemmelavet fyrværkeri
Det ulovlige fyrværkeri bliver ikke kvalitetskontrolleret. Det kan eksplodere lige op i ansigtet på dig. Forsøg aldrig at ændre på fyrværkeri eller lave dit eget, da det er eksplosive stoffer – ikke legetøj.

Bortskaffelse og opbevaring

Hvad nu når dårligt vejr nytårsaften forhindrede affyringen – og fyrværkerisæsonen er overstået?

Fik du ikke fyret alt dit fyrværkeri af i affyringsperioden 27. december til og med 1. januar, kan du kontakte din kommune for at få deres anvisninger for bortskaffelsen. Det er nemlig ikke alle genbrugspladser, der kan modtage fyrværkeri

Alternativt kan du gemme fyrværkeriet til det igen bliver den 27. december. Du må dog maks. opbevare 5 kg NEM – hvilket står for Netto Eksplosivstof Mængde. NEM vægten står på al nyt fyrværkeri – og svarer i hovedregel til ca. 1/4 af totalvægten.

Det er meget vigtigt, du opbevarer fyrværkeriet på en fornuftig måde. Læg det mørkt og tørt, væk fra elektriske apparater og varmekilder, som fx varmeapparater. Du skal opbevare alt fyrværkeri utilgængeligt for børn, og du må endelig ikke fjerne beskyttelseshætten fra fx rakettens lunte.

Fjern fusere efter nytår

Fusere er farlige, men man skal ikke lade dem ligge på offentlig gade og vej.

Hvert år mister især drenge mellem 10 og 14 år fingre og hænder, fordi de ikke kan lade krudtet ligge.

Det er de voksnes opgave at rydde op efter nytåret. Hvis man finder ting, man ikke kender til eller er utryg ved, må man kontakte politiet. Fyrværkeriaffald fjernes med en skovl og puttes i en spand. Affald fra afbrændt fyrværkeri afleveres med dagrenovationen. Fusere skal afleveres som farligt affald, du skal kontakte din kommune og høre, hvor det kan afleveres.

Det vigtigste er, at fyrværkeriet bliver fjernet, så pilfingrene ikke får fat i det. Og at forældrene advarer børnene imod at samle det op.