Du skal indberette det, hvis du har solgt farlige produkter

Bliver du opmærksom på, at et eller flere af de produkter, du har bragt solgt, er farlige, så er du forpligtet til at indberette det til myndighederne.

Hvad gør du, hvis du har solgt et farligt produkt?

Producenter og distributører af produkter (non-food) skal underrette myndighederne, hvis de har markedsført et produkt, som kan udgøre en risiko.

Indberetningen, som er lovpligtig, kan ske elektronisk via Product Safety Business Alert Gateway på EU-Kommissionens hjemmeside.

Når du anvender den elektroniske formular, får alle relevante myndigheder i EU automatisk besked. Farlige produkter vil blive indrapporteret i det europæiske system for hurtig varsling, RAPEX.

Brochure om farlige produkter

Du kan læse mere om indrapportering af farlige produkter til EU i "Brochure om producenters og distributørers indgivelse af meddelelse om farlige produkter"