Det er forbudt at markedsføre visse typer af tobaksvarer

I Danmark er det forbudt at markedsføre tobak, der indtages oralt. Det omfatter blandt andet snus. Fra 20. maj 2020 bliver det forbudt at markedsføre cigaretter og rulletobak med kendetegnende aroma, for eksempel mentol.

Cigaretter og rulletobak med en kendetegnende aroma

Ifølge dansk lovgivning er det forbudt at markedsføre cigaretter og rulletobak med en kendetegnende aroma. En kendetegnende aroma er en fremtrædende duft eller smag af andet end tobak. Aromaen kommer fra et tilsætningsstof eller en kombination af tilsætningsstoffer, herunder frugt, krydderier, urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, som duftes eller smages før eller under forbruget af tobaksvaren.

For cigaretter og rulletobak med en kendetegnende aroma, der havde opnået et salgsvolumen på tre procent eller mere i EU inden den 20. maj 2016, har forbuddet først virkning fra den 20. maj 2020. Mentolsmag er et eksempel på en kendetegnende aroma, som bliver forbudt fra 20. maj 2020.

Andre former for tobak

Man må ikke markedsføre tobak i Danmark, der indtages oralt, og som ikke er bestemt til at blive inhaleret eller tygget. Snus er blandt andet omfattet af forbuddet.

Tyggetobak versus ikke lovligt tobak

Når Sikkerhedsstyrelsen får testet produkter for at bedømme, om det er lovligt tyggetobak eller ej, så anvendes en række testkriterier, som laboratorierne tester ud fra. Testkriterierne anvendes som indikator til at adskille lovligt tyggetobak fra ulovlige tobaksformer – eksempelvis snus:

  1. Visuel kontrol/mikroskopisk undersøgelse
  • Tyggetobak indeholder strimler af tobak og stort set intet pulver.
  1. Nikotinafgivelse, mekanisk/fysisk test – presning
  • Produkter, der strengt taget kun kan indtages tygget – dvs. hvis væsentlige indholdsstoffer (nikotin) kun udløses i munden ved tygning – kan kvalificeres som tyggetobak.

Desuden må tobaksvarer, der indeholder visse tilsætningsstoffer, heller ikke markedsføres i Danmark.