Færdiggørelse af en anden virksomheds arbejde

Hvis du som autoriseret virksomhed skal færdiggøre en anden autoriseret virksomheds arbejde inden for el, vvs, kloak, gas eller asbest, skal det meddeles til os i Sikkerhedsstyrelsen.

Hvad skal du gøre?

Er det din autoriserede virksomhed, der skal færdiggøre en anden virksomheds arbejde, skal du udfylde en færdiggørelsesblanket på virk.dk.

Når du har udfyldt blanketten

Når du har udfyldt blanketten, vil du modtage en kopi til den e-mailadresse, som du oplyser i blanketten. 

Husk, du skal videresende en kopi af blanketten til ejeren af installationen. Installationsejeren skal nemlig bekræfte oplysningerne til os i Sikkerhedsstyrelsen. Det sker ved, at ejeren udfylder og indsender en ejererklæring på virk.dk

Kan jeg færdiggøre og færdigmelde arbejde, der er påbegyndt af en anden virksomhed?

Hvis det stykke arbejde, der allerede er lavet, er udført af en autoriseret virksomhed, så er det muligt at gøre arbejdet færdigt, hvis den første virksomhed enten nægter eller er ude af stand til at gøre det.

Din virksomhed overtager derved ikke ansvaret for det udførte arbejde, men skal foretage en gennemgang af installationen med henblik på at sikre, at den lever op til de gældende regler på området.

Det er vigtigt, at du udfylder en færdiggørelsesblanket, hvis din virksomhed skal gøre et arbejde færdigt for en anden virksomhed.