Regler og kontrol med konfliktmineraler

Fra 1. januar 2021 træder dansk lovgivning om kontrol med konfliktmineraler i kraft. Det er tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld fra konfliktramte områder og højrisikoområder. Reglerne gælder EU-importører af konfliktmineraler.

EU-forordning om konfliktmineraler

I 2017 vedtog EU-Kommissionen en forordning om virksomheders forpligtelser, hvis de vil importere konfliktmineraler til et EU-land. Formålet med forordningen er at modvirke krænkelse af menneskerettigheder i konfliktramte områder. Der har ikke hidtil været regler på området i Danmark, men området er indarbejdet i en ny dansk lov om ædle metaller og konfliktmineraler.

Krav til virksomheder

Det er efter loven et krav, at virksomheder, der ønsker at importere konfliktmineraler, etablerer et ledelsessystem, der kan identificere produkternes sporbarhed i forsyningskæden. Bestemmelserne træder i kraft 1. januar 2021 og vil blive specificeret i en bekendtgørelse. Fra 1. januar 2021 vil Sikkerhedsstyrelsen kontrollere, at reglerne bliver efterlevet.

Kontrol

Sikkerhedsstyrelsen vil føre proaktiv, planlagt kontrol med virksomheder, der beskæftiger sig med konfliktmineraler. Kontrollen vil tage udgangspunkt i Toldstyrelsens importdata. Desuden vil der blive ført kontrol på baggrund af anmeldelser om mulige overtrædelser af reglerne.

Regler på vej

En bekendtgørelse om konfliktmineraler vil blive tilgængelig i efteråret 2020.