Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer

Bekendtgørelsen om sikkerhed for gasinstallationer er trådt i kraft 21. april 2018.

Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer

Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer - bekendtgørelse nr. 247 af 26/03/2018 - er trådt i kraft 21. april 2018. 

Samtidig ophæves:

  • Gasreglementets afsnit C-1 bestemmelser om overensstemmelsesvurdering, salg, markedsføring og ibrugtagning af gasmateriel af 20. juni 1991.
  • Gasreglementets afsnit C-2 bestemmelser om konstruktion, funktion og mærkning af gasmateriel af 20. juni 1991.
  • Bekendtgørelse nr. 1048 af 8. december 2003 om betaling af omkostninger i forbindelse med tilsyn og kontrol af gasinstallationer.