Klasse 1 - om installation og brug af terrassevarmere

En terrassevarmer til gas må kun anvendes udendørs. Fabrikantens anvisninger for placering og afstandskrav skal altid følges.
Indholdet er senest revideret 26. oktober 2018

Lufttilførsel og opbevaring

I telte og pavilloner, på overdækkede terrasser eller i carporte med mere end 75 pct. lukket sideareal, skal der være mindst 10 cm2 åbning pr. kW installeret effekt. Du kan se effekten på typeskiltet på terrassevarmeren. Åbning til frisklufttilførsel skal være fordelt på mindst to åbninger.

Vær især opmærksom på frisklufttilførslen, hvis du har flere apparater i brug på samme tid.

Hvis terrassevarmeren er til flaskegas eller gasdåse, så lad være med at placere terrassevarmeren over en lyskasse eller kælderskakt, da flaskegas er tungere end luft og samles i fordybninger, hvis der siver gas ud fra flasken.

Mærkning

En terrassevarmer skal være CE-godkendt og CE-mærket. CE-logoet skal være efterfulgt af et 4-cifret identifikationsnummer og et produktionsår. Af mærkningen skal det også kunne ses, hvilket gaskategori og tilslutningstryk apparatet er beregnet til.

Terrassevarmere til flaskegas skal i Danmark være beregnet til et tilslutningstryk på 30 mbar, så man skal se efter mærkningen I3B/P og 30 mbar.

Eksempel på mærkning for et CE-godkendt flaskegasapparat. Af prikken nederst til højre fremgår det, at apparatet er indreguleret til Danmark (+Finland og Sverige) til Kategori I3B/P og med tilslutningstryk 30 mbar. Apparatet må derfor gerne benyttes i Danmark.

Terrassevarmere, der forsynes fra en gasdåse, skal være beregnet til direkte flasketryk, så man skal se efter mærkningen med direkte tryk - butan, direkte tryk - butan-propan mix eller direkte tryk - propan.
Det er vigtigt også at se efter, hvilken type gasdåse der skal anvendes til apparatet, og kun anvende gasdåser med den gastype, som fabrikanten angiver.

Terrassevarmere til naturgas skal være beregnet til et tilslutningstryk på 20 mbar, så man skal se efter mærkningen I2H og 20 mbar.

Terrassevarmere til bygas skal være beregnet til et tilslutningstryk på 8 mbar, så man skal se efter mærkningen Ia eller Ie og 8 mbar.
 

Installation og brug

Terrassevarmere skal installeres i henhold til fabrikantens anvisninger og installationsvejledning. En terrassevarmer kan installeres enten med en gasdåse, en gasflaske eller med gas fra en fast rørinstallation.

Hvis din terrassevarmer skal tilsluttes en gasflaske og ikke har en slange og regulator med fra fabrikanten, skal du købe en regulator og en gasslange, der passer til terrassevarmeren og lever op til kravene beskrevet i gasinstallationsklasse 1.  Hvis du senere skal udskifte din slange og/eller regulator, må du gerne selv gøre dette, men du skal sikre dig, at det er den korrekte regulator og slange du bruger.

Hvis din terrassevarmer skal tilsluttes en gasdåse, skal du sikre dig, at du bruger de rigtige gasdåser. Læs derfor ALTID fabrikantens anvisninger og køb de rigtige gasdåser!

Hvis din terrassevarmer skal tilsluttes husets faste gasinstallation, for eksempel med en lynkobling til et gasstik, må du ikke selv installere den, men skal bruge en autoriseret vvs-installatørvirksomhed. Du kan læse mere om reglerne her

Uanset om du tilslutter din terrassevarmer til en gasflaske eller en fast installation, skal gasslangen være så kort som mulig, og længden skal være tilpasset disse forhold:

 • Fabrikantens anvisninger for apparatet.
 • Apparatets anvendelse og placering
   

Gasslangen skal beskyttes mod mekanisk og termisk overlast eller andre påvirkninger, der kan beskadige slangen. Du skal være opmærksom på ikke at knække eller vride gasslangen.

Når du skal tilslutte din terrassevarmer til gasflasken, skal du altid placere gasflasken eller gasdåsen, så den er oprejst. Følg altid fabrikantens vejledning i manualen for, hvordan flasken skal placeres.

Vær forsigtig, når du tilslutter gassen. Tjek, at hanerne på apparatet er lukkede og sørg for, at lynkoblingen, gasdåsen eller regulatoren er korrekt monteret, før du tænder for terrassevarmer.

Inden du tager din terrassevarmer i brug, skal du kontrollere, at gasinstallationen er tæt. Det gør du sådan her:

 1. Luk for betjeningsknapperne på terrassevarmer.
 2. Tænd for gassen til terrassevarmer.
 3. Påfør sæbevand eller lækagespray på alle samlinger. Se link til hvordan det gøres her.(LINK TIL VIDEO)
 4. Tjek for bobler.
 5. Hvis der er bobler, så er installationen utæt. Luk straks for gassen!
 6. Afmonter gasdåsen fra terrassevarmeren, regulatoren fra flasken eller afmonter lynkobling fra gasstikket.
  OBS: Vær opmærksom på, at hvis gasdåsen er af en type, der punkteres, når den monteres, må gasdåsen ikke fjernes før den er tom. Følg fabrikantens anvisninger!
 7. Derefter udbedrer du fejlen: Undersøg, om gasdåsen, lynkoblingen eller regulatoren er korrekt monteret, flaskegasslangen skal udskiftes eller et spændebånd eller et gevind skal strammes. Andet må du som privatperson ikke gøre.
 8. Kontroller igen alle samlinger med sæbevand. Hvis det lugter af gas, eller der stadig er bobler, er installationen stadig utæt
 9. Luk for gassen og afmonter gasdåsen, regulatoren eller afmonter lynkobling fra gasstikket. En punkterbar gasdåse må dog IKKE afmonteres, før den er tom!
 10. Er du i tvivl - få dit udstyr undersøgt og eventuelt repareret af en autoriseret vvs-installationsvirksomhed eller af forhandleren.
   

Når du er færdig med at bruge terrassevarmeren, så afmonter regulatoren, lynkoblingen eller gasdåsen. En punkterbar gasdåse må dog IKKE afmonteres, før den er tom.

Du skal som ejer af en gasterrassevarmer sikre dig, at din gasinstallation bruges efter hensigten og betjenes, som fabrikanten anviser. Læs og følg derfor altid brugsanvisningen.
Vær opmærksom på jævnligt at tjekke, om din gasinstallation er tæt, ved at påføre sæbevand på alle samlinger og tjekke for bobler. Se her, hvordan du gør.

Lugter det af gas – så luk for gassen og afmonter regulatoren eller afmonter lynkobling fra gasstikket.
OBS: Vær opmærksom på, at hvis gasdåsen er af en type, der punkteres, når den monteres, må gasdåsen ikke fjernes, før den er tom. Følg fabrikantens anvisninger!

Placering af gasflaske

Som udgangspunkt skal gasflasker altid skal placeres i det fri, og det anbefales, at der ikke bruges større gasflasker end nødvendigt.
På mange terrassevarmere står gasflasken inde i terrassevarmeren. Fabrikantens anvisninger om flaskestørrelse og flaskeplacering skal altid følges.
Det er farligt at sætte gasflasken ind i opbevaringsrummet i en terrassevarmer, hvis terrassevarmeren ikke er godkendt til at have en flaske stående under brug.
Det er også vigtigt at vide, at gasregulatoren tæller med i maksimalhøjden på en gasflaske. Hvis flasken, inklusiv regulator, er for høj, bliver gasflasken for varm – og det tryk, der dannes, kan udløse en kraftig eksplosion.

Generelt skal gasflasker placeres i henhold til fabrikantens anvisninger og Beredskabsstyrelsens forskrifter.

Vedligeholdelse af din terrassevarmer

Du skal sørge for, at din gasinstallation sikres mod beskadigelse som følge af vind, vejr, fejlbetjening, påkørsel mv.

Du skal også sikre, at gasinstallationen er sikker og vedligeholdes tilstrækkeligt i forhold til dens anvendelse og formål og efter fabrikantens anvisninger. Det betyder, at din terrassevarmer og evt. slange og regulator jævnligt skal efterses, så der sikres tilstrækkelig beskyttelse mod fejlsituationer. Se link til instruktionsvideo.

Ved erhvervsmæssig udlejning af terrassevarmere skal udlejeren sikre, at det udlejede er vedligeholdt og i overensstemmelse med reglerne. Udlejer skal desuden instruere brugeren af terrassevarmeren i sikker anvendelse af det udlejede.

Lugter det af gas – så luk for gassen og afmonter gasdåse eller regulator eller afmonter lynkobling fra gasstikket.
OBS: Vær opmærksom på, at hvis gasdåsen er af en type, der punkteres, når den monteres, må gasdåsen ikke fjernes, før den er tom. Følg fabrikantens anvisninger!


Vejledninger opdateres løbende - du finder altid den seneste udgave på Sik.dk.

Tjek derfor datoen, hvis du har printet en vejledning og vil være sikker på, at den fortsat er gældende.