Bliv fyrværkeridemonstratør

Sikkerhedsstyrelsen tilbyder et gratis kursus til lærere, pædagoger, beredskabsfolk og andre, der vil være fyrværkeridemonstratører og lære børn og unge, hvordan de håndterer fyrværkeri sikkert. Der har ikke været kurser i 2021 eller 2022.

Hvad laver en fyrværkeridemonstratør?

En fyrværkeridemonstratør lærer i teori og praksis skoleelever, oftest i 5. klasse, hvordan de håndterer fyrværkeri sikkert, så de undgår ulykker. 

Tid og sted planlægges lokalt, men demonstrationerne foregår i november-december, op mod fyrværkerisæsonen til nytår.

Hvem kan blive fyrværkeridemonstratør?

En fyrværkeridemonstratør er ofte en lærer eller pædagog, som er ansat på den skole eller i den kommune, hvor fyrværkeridemonstrationerne skal foregå. Det kan også være en SSP-ansat eller en medarbejder fra det lokale beredskab. 

Der er ikke krav til, hvilken ansættelses- eller uddannelsesbaggrund du skal have for at blive fyrværkeridemonstratør. Men det er en forventning, at deltagerne på kurserne bagefter bruger deres viden fra kurset på at lave fyrværkeridemonstrationer og dermed bidrager til færre ulykker med fyrværkeri.

Tidligere er der stillet krav om bl.a. kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse forud for kurset som fyrværkeridemonstratør. Nu indgår nødvendig førstehjælp og brandbekæmpelse som en del af kurset for fyrværkeridemonstratører.

Det er fortsat en forudsætning for at blive fyrværkeridemonstratør, at du er læreruddannet eller har en instruktøruddannelse, for eksempel voksenpædagogisk grundkursus eller tilsvarende.

Hvornår foregår kurserne?

Der har ikke været kurser for fyrværkeridemonstratører i 2021 eller 2022.

Kursusprogram

Et kursus som fyrværkeridemonstratør foregår fra kl. 8.30 til ca. 15.30. 

Programmet indeholder en kombination af teori og praktik. 

  • Der bliver gennemgået en fuld fyrværkeridemonstration, som den vil foregå for skoleelever, både den teoretiske og praktiske del.
  • Kursusdeltagerne introduceres til fagudtryk og elementær pyroteknik.
  • Love, regler og bestemmelser for anvendelse og øvrig håndtering af fyrværkeri gennemgås. 
  • Der informeres om opbevaring og transport af fyrværkeri.
  • Der vil være opfølgning med teoretiske og praktiske opgaver som kontrol på gennemført kursus. 

 

Hvad koster en fyrværkeridemonstration?

Den enkelte skole eller kommune skal selv dække omkostningerne til de lokale fyrværkeridemonstrationer.

Ud over underviserens løn vil det typisk koste indkøb af et par beskyttelsesbriller pr. deltager i fyrværkeridemonstrationen og derudover 400-500 kr. for fyrværkeri og øvrige materialer. Undervisningsmateriale (powerpoint) stilles gratis til rådighed.