Hvor må du anvende fyrværkeri?

Her kan du læse om, hvilke sikkerhedsafstande der gælder, når du afskyder fyrværkeri, så du mindsker risikoen for ulykker.

Generelt om sikkerhedsafstande

  • Du skal altid overholde den sikkerhedsafstand, der fremgår af fyrværkeriet
  • Du må ikke anvende raketter nærmere end 10 meter fra bygningsåbninger
  • Sikkerhedsafstanden fordobles i blæsevejr

Overhold sikkerhedsafstanden

Når du skal fyre fyrværkeri af, er det vigtigt, at du læser på fyrværkeriet, hvordan det skal anvendes.

På fyrværkeriet står der en sikkerhedsafstand, der gælder både for dig og tilskuerne. Det er vigtigt, at du overholder sikkerhedsafstanden af hensyn til din egen og andres sikkerhed.

Sikkerhedsafstande

Pas på omgivelserne

Er der for eksempel skov, hede eller dyr i nærheden af, hvor du skal fyre af? Så er der nogle ting, som du skal være særlig opmærksom på.

Du må ikke anvende fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en bygning med let antændeligt tag, for eksempel stråtag. Samme afstandskrav gælder i forhold til halmstakke, brændebunker og anden opbevaring af let antændeligt materiale. 100 meter-grænsen gælder også ved nåletræsbevoksninger, lyngheder og andre typer af brændbar bevoksning.

Du må ikke bruge fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr.

Vær særligt opmærksom på raketter

Hvis du affyrer raketter, er afstandskravet 200 meter til bygninger med let antændeligt tag, brændbare oplag og brændbar vegetation.

Desuden må du ikke anvende raketter nærmere end 10 meter fra en bygningsåbning, for eksempel vinduer eller døre.

Sikkerhedsafstanden fordobles i blæsevejr

I blæsevejr fordobles afstandene i vindretningen, både for fyrværkeri generelt og for raketter.

Det betyder for eksempel, at du skal 400 meter væk fra bygninger med letantændeligt tag, hvis du vil affyre en raket i blæsevejr.

Særlige forhold kan betyde forbud eller ændrede afstandskrav

Lokalt kan kommunen helt forbyde brug af fyrværkeri i et område eller fastsætte særlige afstandskrav. Det kan den for eksempel gøre på grund af tørke eller i nærheden af virksomheder med en særlig risiko.