Autorisation og godkendelse inden for el, vvs, kloak, gas og nedrivning af asbest

Her kan du få et overblik over de områder, hvor der er krav om autorisation eller godkendelser. Du får overblik over alle virksomhedsautorisationer og godkendelser.

Autorisation og godkendelse

Kravet om virksomhedsautorisation og virksomhedsgodkendelse gælder inden for el, vvs, kloak, gas og nedrivning af asbest.

Autorisationer inden for el

På elområdet kan du enten opnå en fuld autorisation til din virksomhed eller en af de to delautorisationer, som findes.

 • Fuld autorisation som elinstallatørvirksomhed (EFUL).
 • Delautorisation som solcelleinstallatørvirksomhed (EDSC).
 • Delautorisation som boliginstallatørvirksomhed (EDBO).

Hvis din virksomhed har en fuld autorisation, har du også lov til at udføre arbejde, der hører under de to delautorisationsområder.

Du kan læse mere om delautorisation inden for el i linket herunder.

Autorisationer inden for vvs

På vvs-området kan du enten opnå en fuld autorisation til din virksomhed eller en af de tre delautorisationer, som findes.

 • Fuld autorisation som vvs-installatørvirksomhed (VFUL).
 • Delautorisation som vand- og afløbsvirksomhed (VDVA).
 • Delautorisation som boliginstallatørvirksomhed vand og afløb (VDBO).
 • Delautorisation som flaskegasinstallatørvirksomhed i mobile enheder (VDFG).

Hvis din virksomhed har en fuld autorisation, har du også lov til at udføre arbejde, der hører under de tre delautorisationsområder.

Du kan læse mere om delautorisation inden for vvs i linket herunder.

Autorisationer inden for kloak

På kloak-området kan du kun få en fuld autorisation til din virksomhed. Der findes ingen delautorisationer på området.

 • Fuld autorisation som kloakmestervirksomhed (KFUL).

Autorisation til nedrivning af asbest

På asbestområdet kan du kun få en fuld autorisation til din virksomhed.

Kravet om autorisation gælder fra 1. januar 2025.

Særlige gasgodkendelser

Inden for gasområdet findes der tre områder, som kræver særlige godkendelser.

 • Større gasfyrede brænderanlæg  over 135 kW samt installationer med procesudstyr (GFSA)
 • Gasdrevne motoranlæg (GFMT)
 • Gasdrevne turbiner (GFTU)

Bibeskæftigelse og kompetent virksomhed

Det er ikke længere muligt at få en bibeskæftigelsesautorisation eller autorisation som kompetent virksomhed. Der er dog stadig virksomheder, der har disse autorisationer, fordi de er godkendt efter tidligere regler.

 • Bibeskæftigelse, el (EFBI)
 • Bibeskæftigelse, vvs (VFBI)
 • Bibeskæftigelse, vand og afløb (VDBI)
 • Bibeskæftigelse, flaskegasinstallatør (VDBI)
 • Bibeskæftigelse, kloak (KFBI)
 • Bibeskæftigelse, gasgodkendelser (GFAB)
 • Kompetent virksomhed på vand og afløbsområdet (VDKX)
 • Kompetent virksomhed på gas (GDKX)
 • Kompetent virksomhed, vand og afløb med begrænset forretningsområde (VDKX)
 • Kompetent virksomhed, gasgodkendelse med begrænset forretningsområde (GDKX)

Regler for autorisationer