Fyrværkeriskader og forsikring

Dækker din forsikring, hvis du er fuld og kommer til skade på grund af fyrværkeri?
Hvad hvis dine børn kommer til skade eller kommer til at skade andre? Giv din forsikring et tjek – du kan få brug for den.

Din egen ulykkesforsikring

Forsikringsmæssigt bør du være opmærksom på...

  • At du mister retten til erstatning fra din egen private ulykkesforsikring, hvis forsikringsselskabet beviser, at du har udvist grov uagtsomhed ved affyring af nytårskrudt. I en konkret sag har Ankenævnet for Forsikring betegnet det som groft uagtsomt, da et hjemmelavet, ulovligt kanonslag gik af, mens ofret holdt det i hånden, der blev stærkt læderet.

  • At din egen ulykkesforsikring heller ikke dækker eventuelle livsvarige mèn efter en selvforskyldt fyrværkeriulykke, hvis ulykken skyldes, at du er beruset.

  • At mange slet ikke har en ulykkesforsikring, typisk fordi folk fejlagtigt tror, at familieforsikringen (det er en indbo- og ansvarsforsikring) også dækker, hvis husstandens personer pådrager sig personskader. Det gør den ikke!

  • At kun hvert tredje barn under 18 år er ulykkesforsikret.

Familiens ansvarsforsikring

Forsikringsmæssigt bør du være opmærksom på...

  • At din personlige familieansvarsforsikring ikke udbetaler erstatning, hvis du på grund af beruselse kaster tændt nytårskrudt efter en anden person, og denne kommer alvorligt til skade. Her må du selv betale!

  • At din personlige familieansvarsforsikring heller ikke dækker, hvis du, på grund af beruselse, ser bort fra alle sikkerhedsregler og fyrer en raket af, hvorved der opstår brand i bygninger, biler eller andet. Du risikerer selv at skulle betale for skaderne.

Familiens indboforsikring

Forsikringsmæssigt bør du være opmærksom på...

  • At familiens indboforsikring i konkrete tilfælde kan nægte at yde erstatning efter en brand, der skyldes ulovlig opbevaring af større mængder nytårskrudt end de tilladte fem kg.